Nieuws

Alle nieuwsitems

De stad beoogt voor de wijk Oostkouter een duurzame en innovatieve ontwikkeling. Er is een conceptstudie opgemaakt voor de hele wijk en voor het terrein van het voormalige politiecommissariaat. Op de site van het voormalige politiecommissariaat komt een nieuwe woonwijk. Stad Deinze kiest voor een …

Raadslid Matthias Neirynck (N-VA) kaartte de verkeersproblematiek in de Molenstraat nogmaals aan. Naar aanleiding van de sluiting van de overweg in de Tonnestraat is de verkeersdruk in de Molenstraat sterk gestegen. Al jaren zijn de buurtbewoners vragende partij om gepaste maatregelen. In eerder …

Op 25 februari 2020, over deze onderwerpen: Bestuur, Leefmilieu & Landbouw, Ruimtelijke ordening - openbare werken

N-VA Deinze is blij dat er eindelijk een bomenplan is zoals aangekondigd door Schepen Vervaeke (Open Deinze). Fractieleider Bart Vermaercke: “Het bomenplan is al meer dan een jaar aangekondigd en staat ook in het meerjarenplan. Ook de budgetten zijn voorzien.”N-VA Deinze steunt de ambitie om op zes …

Op 25 februari 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw, Ruimtelijke ordening - openbare werken

N-VA reageert positief op de aangekondigde glasophaling in Nevele. N-VA Deinze reageert bij monde van fractieleider Bart Vermaercke positief op de aangekondigde ophaling van het glas vanaf volgend jaar: “We zijn allang vragende partij om een eenvormig beleid in deze uit te rollen over de hele stad.” …

Op 16 december 2019, over deze onderwerpen: Politie - Veiligheid, Ruimtelijke ordening - openbare werken

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist om de storm en rukwinden die in maart dit jaar over ons land trokken, te erkennen als een algemene ramp. Er wordt 3,34 miljoen euro voorzien om de ingediende schadedossiers te vergoeden. Ook Deinze behoort tot het getroffen gebied. Van 9 tot 15 maart dit …

  De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Deinze betekent dat concreet 4.457.000 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde …