Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 29 april 2021, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening - openbare werken, Streekoverleg

Provincieraadslid Bart Vermaercke (N-VA) vroeg op de laatste zitting meer uitleg over de principiële beslissing om vijf bunkers aan te kopen in de omgeving van de Hospicebossen (Nazareth). De deputatie antwoordde: “Drie bunkers zouden kunnen ingericht worden voor natuurgebruik, bijvoorbeeld als …

Op 27 april 2021, over deze onderwerpen: Bestuur, Mobiliteit - verkeersveiligheid, Politie - Veiligheid

N-VA Deinze vroeg op de gemeenteraad van 22 april 2021 om deze verkeersmaatregel uit te stellen tot er duidelijkheid is over de omstreden ringweg.  “Eenvoudig en simpel. Dan is er tijd genoeg om alternatieven te bekijken die wel een draagvlak hebben in de wijk. En om het effect op sluipverkeer en de …

Op 18 april 2021, over deze onderwerpen: Bestuur, Sociaal beleid en welzijn, Sport en Recreatie

Een beweegbank is een combinatie van enerzijds een klassieke buitenzitbank waarop je kan uitrusten en anderzijds een bewegingstoestel.  De beweegbank is ontwikkelt door de vzw Ipitup en laat toe om tot 250 gevarieerde bewegingsoefeningen uit te voeren. Het nodigt zeer laagdrempelig uit tot bewegen, …

Op 18 april 2021, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Bestuur, Sociaal beleid en welzijn

Op de gemeenteraad van donderdag 22 april dient de fractie van N-VA Deinze een voorstel in om in te gaan op een nieuwe raamovereenkomst die het makkelijker maakt voor sociale verhuurders om onderzoek te doen naar buitenlandse eigendommen van sociale verhuurders.   N-VA gemeenteraadslid De Paepe …

Uit documenten die raadslid Bart Vermaercke (N-VA) kon inzien blijkt dat de stad de nieuwe voetbalterreinen met kunstgras aan de Brielmeersen aan het aanleggen was zonder enige vergunning. Het was het Agentschap Natuur en Bos die met een toezichthoudende ambtenaar op 12 maart de werken met …

Op 30 maart 2021, over deze onderwerpen: Bestuur, Mobiliteit - verkeersveiligheid, Politie - Veiligheid

Door de werken aan de Leernesesteenweg is er een verhoogd verkeer door het dorp in Vosselare.Karlien De Paepe vroeg de cijfers op. Bij metingen werden op één week tijd 920 vrachtwagens en 317 vrachtwagens met trailer geteld. Nochtans is het verkeersreglement duidelijk en staat er in beide …