Nieuws

Op 29 april 2021, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening - openbare werken, Streekoverleg

Provincieraadslid Bart Vermaercke (N-VA) vroeg op de laatste zitting meer uitleg over de principiële beslissing om vijf bunkers aan te kopen in de omgeving van de Hospicebossen (Nazareth). De deputatie antwoordde: “Drie bunkers zouden kunnen ingericht worden voor natuurgebruik, bijvoorbeeld als …

Op 27 april 2021, over deze onderwerpen: Bestuur, Mobiliteit - verkeersveiligheid, Politie - Veiligheid

N-VA Deinze vroeg op de gemeenteraad van 22 april 2021 om deze verkeersmaatregel uit te stellen tot er duidelijkheid is over de omstreden ringweg.  “Eenvoudig en simpel. Dan is er tijd genoeg om alternatieven te bekijken die wel een draagvlak hebben in de wijk. En om het effect op sluipverkeer en de …

Op 18 april 2021, over deze onderwerpen: Bestuur, Sociaal beleid en welzijn, Sport en Recreatie

Een beweegbank is een combinatie van enerzijds een klassieke buitenzitbank waarop je kan uitrusten en anderzijds een bewegingstoestel.  De beweegbank is ontwikkelt door de vzw Ipitup en laat toe om tot 250 gevarieerde bewegingsoefeningen uit te voeren. Het nodigt zeer laagdrempelig uit tot bewegen, …