Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 28 oktober 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid

Op de gemeenteraad van oktober besloot men de percelen Georges Martensstraat 48 en Gentstraat 57, beiden in eigendom van de stad, openbaar te verkopen …

Op de gemeenteraad van oktober besloot men de percelen Georges Martensstraat 48 en Gentstraat 57, beiden in eigendom van de stad, openbaar te verkopen. N-VA vroeg uitstel van dit agendapunt omdat beide percelen gelegen zijn op de hoek van één van de moeilijkste kruispunten. Maar de meerderheid …

Op 4 oktober 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid

In afwachting van het echte mobiliteitsplan - voorzien in december - stelt de oppositiepartij N-VA haar eigen visie voor. "Op korte termijn moet het circulatieplan wijzigen en moeten schoolomgevingen en fietspaden veiliger", zegt voorzitter Peter Broeren …

In afwachting van het echte mobiliteitsplan - voorzien in december - stelt de oppositiepartij N-VA haar eigen visie voor. "Op korte termijn moet het circulatieplan wijzigen en moeten schoolomgevingen en fietspaden veiliger", zegt voorzitter Peter Broeren. "Binnen vijftien jaar moet er een zuidelijke …

Op 4 oktober 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid

DEINZE N-VA wil het verkeer in de schoolomgevingen aanpakken en op middellange termijn een zuidelijke en noordelijke ringweg aanleggen. Dat zijn enkele van de hoofdpunten uit de mobiliteitsvisie die N-VA van Deinze opstelde …

'N-VA heeft net zoals de andere partijen een visie op de Deinse mobiliteit. Het is een visie met een toekomstperspectief in het belang van alle inwoners en bezoekers van Deinze', zegt voorzitter Peter Broeren. 'N-VA stelt een mobiliteitsvisie voor in drie fasen', zegt N-VA …

Op 28 april 2014, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Mobiliteit - verkeersveiligheid

De stad Deinze voert vanaf 1 mei een belasting in op het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwe bouwprojecten. Al wie afwijkt van het algemeen bouwreglement bij woongebouwen, betaalt een belasting van 10.000 euro per ontbrekende parkeerplaats. Dat heeft de meerderheid beslist op de jongste …

De stad Deinze voert vanaf 1 mei een belasting in op het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwe bouwprojecten. Al wie afwijkt van het algemeen bouwreglement bij woongebouwen, betaalt een belasting van 10.000 euro per ontbrekende parkeerplaats. Dat heeft de meerderheid beslist op de jongste …

Op 4 februari 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid, Sociaal beleid en welzijn

Vanaf 1 april verandert het parkeerbeleid in Deinze. De oppositie vindt het jammer dat er niets gedaan is voor de zorgverstrekkers om hen makkelijker te laten parkeren …

Vanaf 1 april verandert het parkeerbeleid in Deinze. De oppositie vindt het jammer dat er niets gedaan is voor de zorgverstrekkers om hen makkelijker te laten parkeren. Gemeenteraadslid en huisarts Paul Soetaert(N-VA) legt uit: 'Op die manier worden ook de burgers getroffen', vertelt hij. & …

Op 24 januari 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid

Het Vlaams gewest werkt aan een streefbeeldstudie voor de herinrichting van de gewestwegen N35 en N43 op het grondgebied van Deinze. Maar er komt weinig schot in de zaak …

Het Vlaams gewest werkt aan een streefbeeldstudie voor de herinrichting van de gewestwegen N35 en N43 op het grondgebied van Deinze. Maar er komt weinig schot in de zaak. Via Vlaams Parlementslid Matthias Diependaele vroeg N-VA Deinze de stand van zaken in verband met de Vlaamse streefbeeldstudie en …