Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 26 februari 2020, over deze onderwerpen: Bestuur, Politie - Veiligheid

Op de gemeenteraad van vorige donderdag werd door raadslid Matthias Neirynck (N-VA) een uitzonderlijke oproep gelanceerd. Hij stelde voor dat het college een brief aan de Spaanse ambassade richt. In die brief wil Neirynck dat de stad haar bezorgdheid uit over de Catalaanse kwestie en een oproep doet …

Raadslid Matthias Neirynck (N-VA) kaartte de verkeersproblematiek in de Molenstraat nogmaals aan. Naar aanleiding van de sluiting van de overweg in de Tonnestraat is de verkeersdruk in de Molenstraat sterk gestegen. Al jaren zijn de buurtbewoners vragende partij om gepaste maatregelen. In eerder …

Op 16 december 2019, over deze onderwerpen: Politie - Veiligheid, Ruimtelijke ordening - openbare werken

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist om de storm en rukwinden die in maart dit jaar over ons land trokken, te erkennen als een algemene ramp. Er wordt 3,34 miljoen euro voorzien om de ingediende schadedossiers te vergoeden. Ook Deinze behoort tot het getroffen gebied. Van 9 tot 15 maart dit …

Op 22 november 2019, over deze onderwerpen: Bestuur, Lokale economie, Mobiliteit - verkeersveiligheid, Politie - Veiligheid

Op de gemeenteraad van 24 oktober vroeg gemeenteraadslid Bart Vermaercke naar de methodiek en timing van de evaluatie van de rijrichting van de Tolpoortstraat. De burgemeester gaf aan dat er geen enkele aanwijzing is dat de rijrichting weer zal gedraaid worden. Er is minder fijn stof en de campagne …

N-VA Deinze lanceerde op 2 september de vernieuwde website www.veiligverkeerdeinze.be De site geeft u de mogelijkheid om een verkeer gerelateerd probleem in Deinze te melden. Zo komen we te weten wat er leeft rond mobiliteit in uw buurt. We gaan met uw vragen en suggesties aan de slag. Dat gebeurt …

Op 21 maart 2019, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Politie - Veiligheid

Op de gemeenteraad van februari diende Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA) een voorstel in om vuurwerk op het grondgebied van Deinze te verbieden. Een voorstel dat het dierenwelzijn en de veiligheid moest garanderen, maar dat werd weggestemd door de meerderheid. Sabine …