Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 12 december 2014, over deze onderwerpen: Beleid & financiën

De Vlaamse Regering maakte haar subsidies bekend voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die instaan voor de uitvoering van het lokaal cultureel erfgoedbeleid. Stad Deinze heeft samen met de gemeenten Zulte, Nazareth, Sint-Martens-Latem, De Pinte en Gavere ook zo’n samenwerkingsverband, …

Op 29 augustus 2014, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Lokale economie

De nieuw ingevoerde belasting op niet geadresseerd reclamedrukwerk valt zeer slecht bij de lokale handelaars in Deinze. De adviesverlenende leden van het  Economisch Forum zijn unaniem: "Er moet een vrijstelling komen voor Deinse bedrijven en zelfstandigen als ondersteunende maatregel." …

handelaars in Deinze. De adviesverlenende leden van het  Economisch Forum zijn unaniem: "Er moet een vrijstelling komen voor Deinse bedrijven en zelfstandigen als ondersteunende maatregel." Ook N-VA is  sinds de invoering op 1/1/2014 sterk gekant tegen deze belasting. Een markstudie  wijst namelijk …

Op 28 april 2014, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Mobiliteit - verkeersveiligheid

De stad Deinze voert vanaf 1 mei een belasting in op het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwe bouwprojecten. Al wie afwijkt van het algemeen bouwreglement bij woongebouwen, betaalt een belasting van 10.000 euro per ontbrekende parkeerplaats. Dat heeft de meerderheid beslist op de jongste …

De stad Deinze voert vanaf 1 mei een belasting in op het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwe bouwprojecten. Al wie afwijkt van het algemeen bouwreglement bij woongebouwen, betaalt een belasting van 10.000 euro per ontbrekende parkeerplaats. Dat heeft de meerderheid beslist op de jongste …

Op 30 maart 2014, over deze onderwerpen: Beleid & financiën

In 2012 sloot het stadsbestuur een verkoopovereenkomst met de eigenaars van de voormalige droogkuis in huisnummer 10 op de kop van de Tolpoorstraat. In de nog steeds geldende verkoopovereenkomst staat dat de verkoopsom met 90.000 euro daalt omwille van een forfaitaire saneringskost. Want bij het …

In 2012 sloot het stadsbestuur een verkoopovereenkomst met de eigenaars van de voormalige droogkuis in huisnummer 10 op de kop van de Tolpoorstraat. In de nog steeds geldende verkoopovereenkomst staat dat de verkoopsom met 90.000 euro daalt omwille van een forfaitaire saneringskost. Want bij het …

Op 10 januari 2014, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Lokale economie

De belasting op reclamedrukwerk stijgt. Dat is ook het geval voor reclameborden en zendmasten. Onder dat reclamedrukwerk vallen de publiciteitsbladen. Raadslid en senator Sabine Vermeulen (N-VA) was het oneens met het heffen van een hogere belasting op reclamedrukwerk. "Oud papier is weer geld waard …

Op 3 december 2013, over deze onderwerpen: Beleid & financiën

Op de gemeenteraadszitting van donderdag 28 november 2013 werd de borgstelling van Stad Deinze voor een lening van 250.000 euro voor de voetbalclub KMSK Deinze besproken en gestemd …

Op de gemeenteraadszitting van donderdag 28 november 2013 werd de borgstelling van Stad Deinze voor een lening van 250.000 euro voor de voetbalclub KMSK Deinze besproken en gestemd.Voor de aanvang van de bespreking van het agendapunt vroeg Senator en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA) aan de …