Nieuws

Alle nieuwsitems

Het spreekt vanzelf dat de volksgezondheid het belangrijkste is waar we in de huidige coronacrisis aan denken. Onze gedachten gaan daarbij in het bijzonder uit naar de meest kwetsbaren in onze samenleving en al wie in zijn omgeving, op welke manier dan ook, door het coronavirus getroffen wordt. De …

Op 19 december 2019, over deze onderwerpen: Sociaal beleid en welzijn, Sport en Recreatie

Provincieraadsleden Bart Vermaercke en Karlijn Deene (N-VA) tonen zich tevreden met de aandacht die het Oost-Vlaamse provinciebestuur besteedt aan inclusieve speelplekken op de provinciale domeinen. Zo kunnen ook kinderen met een beperking naar hartenlust ravotten met hun vriendjes, broers en zussen …

  De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Deinze betekent dat concreet 4.457.000 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde …

Op 24 april 2019, over deze onderwerpen: Sport en Recreatie

Naar aanleiding van de opdoeking van het Comité Deinse Feesten en de onduidelijkheid omtrent de toekomst hiervan pleiten N-VA gemeenteraadsleden Bart Vermaercke en Sabine Vermeulen voor de oprichting van een volwaardige dienst voor grotere evenementen. Vermaercke: “De eisen die gesteld worden aan …

Op 8 juni 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs, Sport en Recreatie

Ministers Muyters en Crevits kennen in totaal 11 miljoen euro toe aan 87 scholen om hun sportinfrastructuur naschools open te stellen voor sportclubs. "Ook Leiepoort campus Sint Hendrik Deinze ontvangt 46.518 euro", laat Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen weten. "In onze scholen is er veel …