Sylvie Claeys

Gemeenteraadslid

Sylvie Claeys is Deinzenaar in hart en nieren en reeds van kindsbeen af actief in het Deinse verenigingsleven.

Zij is juriste van opleiding, woont samen met Tom Van Assche en is mama van Lies.

Sylvie zetelde aanvankelijk als OCMW-raadslid voor de N-VA en werd in 2012 verkozen tot gemeenteraadslid.

Zij is voorzitter van de N-VA fractie in de gemeenteraad en eveneens lid van de Politieraad.

Haar voorkeursmateries zijn sociale zaken, lokale economie, mobiliteit en verkeersveiligheid.