Kristof De Schryver

Kristof de Schryver, 47 jaar, getrouwd en vier kinderen is geboren te Gent maar sinds 2007 woonachtig in Merendree na een tiental jaar in Meigem gewoond te hebben.

Kristof heeft na zijn studies verpleegkunde aan het Sint-Geertruidinstituut te Gent gekozen voor zijn master medisch-sociale wetenschappen, beheer en beleid van verzorgingsinstellingen af te werken. Doorheen zijn loopbaan koos hij voor zich te vervolmaken mits verschillende postgraduaten en een specifieke kaderopleiding. Momenteel is hij werkzaam als zorgmanager in een middelgroot en familiaal ziekenhuis te Brugge waar hij de diensthoofden ondersteunt en begeleidt.

Tot 2016 was hij bestuurslid van Dronghine, de heemkundige kring en was hij actief in heel wat organisaties die een bijzondere link hadden met zorg waarbij vooral het bestuur van ‘De Kiem’ een drugstherapeutische gemeenschap en de stedelijke adviesraad welzijn te Ronse in het oog springen.

Als oud-lid van de ouderraad van de Sint-Vincentiusschool te Nevele zal je hem ook kennen en misschien ook als gastdocent ‘Organisatiestructuren en management’. 

Na het feestcomité te Meigem heeft Kristof zich toegelegd op de ondersteuning als afgevaardigde bij de voetbalclub van Merendree (LSM) waar hij zijn jongste zoon ziet voetballen. Daarnaast is hij gemeenteraadslid in Nevele en zetelt Kristof in tal van raden en overlegorganen zoals de bibliotheekraad, PWA, raad van bestuur van het zorgcentrum Lemberge, Imewo, … waar hij de belangen behartigt van de gemeente Nevele.

Aan de hand van zijn ervaringen ziet Kristof grote financiële en organisatorische voordelen in de fusiestad die hij verder wil mee uitbouwen. Thema’s zoals verkeersveiligheid, intern bestuur en de sociale vraagstukken dragen zijn voorkeur uit.