Karlien De Paepe

Karlien De Paepe is afkomstig uit de deelgemeente Landegem. 

Na jaren engagement in de Gezinsbond , heeft ze de stap gezet naar de gemeentepolitiek.

Actief bestuurslid bij de oprichting van N-VA in Nevele en volle  6 jaar mandataris als Vast Bureau OCMW Raadslid in Nevele.

Bij de fusie in 2018 is Karlien verkozen als gemeenteraadslid , Politieraadslid en lid van de algemene vergadering van het Zorgbedrijf.

Vanuit haar werk in de gehandicaptensector, onderschrijft ze het belang dat elke bewoner van onze Stad mede kan participeren. Zowel op mobiliteit, zorgaanbod,cultureel als op sportief vlak wil ze zorgen dat iedereen zich kan ontwikkelen en kansen krijgt.

Karlien wil vooral meewerken aan een betere leefgemeenschap en een gezonde omgeving.