Karlien De Paepe

Vast bureau en OCMW raadslid
Penningmeester en bestuurslid N-VA Nevele
Bestuurslid adviesraad voor personen met een beperking,
Welzijnsband  Meetjesland, Opvoedingspunt , Gezinsbond , buurtcomité.