Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Ronny Vermeulen

Verkeerscommissie

Peter Broeren

Beheersorgaan Bibliotheek

Luc Corteville

Cultuurraad, Milieuraad & Verkeerscommissie

Eric De Neve

Gecoro