Verdwijnen beschermde Ooidonkdreef leidt tot debat in Vlaams Parlement

Op 18 april 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw

Net voor Pasen werden nog eens zestien bijkomende bomen gerooid in de Ooidonkdreef. Blijkbaar hadden de werken van Aquafin bij de aanleg van de riolering hun wortelstelsel te zwaar beschadigd. Het droevige lot van de in 1995 beschermde Ooidonkdreef leidde deze namiddag tot een mondelinge vraag in de commissiezitting van het Vlaams Parlement door Manuela Van Werde (N-VA) aan Geert Bourgeois, Vlaams minister van onroerend erfgoed. Zij hield meteen een pleidooi om solitaire bomen en bomenrijen de beschermde status te geven die ze verdienen: "Ze vertegenwoordigen niet alleen een natuurkundige en ruimtelijk structurerende waarde, maar ze hebben ook een esthetische en historische waarde. Dreven en bomenrijen zijn belangrijke lijnvormige elementen in het landschap en dragen bij aan de regionale identiteit."

"Buurtbewoners, wandelaars en erfgoedliefhebbers hebben in de aanloop naar de rioleringswerken meerdere keren gewezen op het risico dat die werken het karakteristieke uitzicht van de dreef onherroepelijk zouden beschadigen en zou leiden tot de kaalkap van die 150 jaar oude lindebomen" stelde het parlementslid, dat ter plaatse was komen kijken.

Sabine Vermeulen (N-VA) had het bovendien moeilijk dat: "Hier een erfgoedpremie werd toegekend als restauratiedossier via de bijzondere procedure. Als je in rekening neemt dat een dergelijke premie wordt toegekend voor werken die noodzakelijk zijn voor het behoud van de erfgoedelementen, valt het voor mij moeilijk te rijmen dat deze erfgoedpremie nu gebruikt werd voor het kappen van de bomen en voor het betalen van de boomdeskundige."

Bart Caron (Groen) vond dat veel te lichtzinnig wordt omgegaan met landschapstyperende bomenrijen en verwees naar een gelijkaardig voorbeeld in Avelgem.

In zijn antwoord stelde minister-president Geert Bourgeois dat een studie van de administratie Onroerend Erfgoed in 2008 al had uitgewezen dat de dreef tussen de Leernsesteenweg en de Tweekoningenstraat in slechte toestand was door grondverzakkingen en er werd geadviseerd om een heraanleg en heraanplant uit te voeren. Het voorstel was om dat te doen met historisch verantwoord plantmateriaal. Plus dat bij de aanleg van de kasseiweg aandacht wordt geschonken aan voldoende doorwortelbare ruimte voor de bomen. Op basis daarvan en met die voorwaarden verleende het Agentschap Onroerend Erfgoed op 1 april 2016 gunstig advies voor de aangevraagde wegen- en rioleringswerken.

Op een werfvergadering van 28 maart 2017 is, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de stad, de aannemer, het studiebureau, de erkende boomverzorger en het agentschap Onroerend Erfgoed, beslist dat bijkomend nog zestien bomen zouden worden gerooid. Geert Bourgeois besloot dat nu voor het volledige eerste deel van de Ooidonkdreef de hele dreef in één keer wordt vervangen.

Manuela Van Werde eindigde met de woorden van de boomexpert: "Die bomen hadden gewoon dikke pech dat hun wortels zo goed ontwikkeld waren, dus dat het zulke stevige bomen waren."

Bron: Het Nieuwsblad - Stefaan De Groote

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is