Nieuw Vlaams geld voor mobiliteit in Deinze

Op 20 december 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid

De Vlaamse Regering heeft de investeringsbudgetten voor álle vormen van vervoer opgetrokken tot recordhoogte. De planning van het Agentschap Wegen en Verkeer bevat goed nieuws voor de mobiliteit in onze stad. “Vlaanderen heeft nog nooit zoveel geïnvesteerd in mobiliteit en dat is goed nieuws voor projecten die al lang op zich lieten wachten”, zegt Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen. In de investeringsplanning tot 2020 is 10,65 miljoen euro uitgetrokken voor Deinze.

Vlaanderen voorziet geld voor fietspaden en structureel onderhoud van de wegen. Vooral de Leernsesteenweg N466 wordt bedacht met een groot budget. Voor de ontsluiting van het bedrijventerrein 'Groot Prijkels' voorziet Vlaanderen 1,8 miljoen euro. Met een investering van 2,6 miljoen wordt ook de brug over de Leie een concreet project, iets waar de N-VA al zeer lang naar vraagt.

"Het gaat puur om Vlaams geld voor de gewestwegen op het grondgebied van Deinze, dus bovenop de middelen die het lokale bestuur zou vrijmaken voor de lokale wegen. Deinze plukt dus lokaal stevig van de vruchten van het Vlaamse investeringsbeleid.", stelt Sabine Vermeulen. "Deze investeringen staan ook helemaal los van het mobiliteitsplan van Deinze."

Vermeulen laat weten dat er voor de eventuele ringweg door de Driespoort (een verbinding van de gewestwegen N35 met N43) niets is opgenomen in de investeringsplannen van Vlaanderen voor de komende jaren. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is