N-VA vraagt bijzondere gemeenteraadscommissie

afbeelding van Bart Vermaercke

Op de laatste gemeenteraad had raadslid Bart Vermaercke (N-VA) heel wat bedenkingen bij de ijver waarmee de Stad huizen opkoopt in de Poelstraat om de ringweg mogelijk te maken.

 

“Rekening houdend met de nog te realiseren wooneenheden die op stapel staan, zowel in het centrum maar ook vooral op de aansluitingswegen zoals de site van SK Deinze, de ontwikkeling van de site Ter Wilgen, het nog te ontwikkelen gebied rechtover Delhaize, de Liebaertsite in de Gentsesteenweg en ook de ontwikkeling van de Oostkoutersite en de Belgacomsite, stel ik vragen bij de haalbaarheid van dit stuk ring om de mobiliteit in Deinze op te lossen.”

 

Gezien bijna alle nodige huizen verworven zijn gaat N-VA Deinze ervan uit dat de stad zicht heeft op concrete uitvoering.

Vermaercke: “De nieuwe fusiegemeenteraad heeft recht op stand van zaken in dit dossier. Ik wil dan ook concreet vernemen hoeveel de Stad al in totaal uitgegeven heeft en hoeveel er nog moet uitgegeven worden om dit project aan te vatten.

 

Bijkomend zou ik ook willen weten of er reeds garanties zijn van de NMBS of Infrabel om te ondertunnelen en of de Vlaamse gemeenschap uberhaupt al toestemming heeft verleend om aansluiting te maken op de gewestwegen en hoeveel budget daar dan wordt voor voorzien. Veneco kreeg opdracht om de site rond Ter Wilgen te ontwikkelen maar daar horen we niets van. Essentieel in dit dossier wordt ook de goede verstandhouding en participatie met de betrokken buurtbewoners. Ook daar vraagt N-VA naar het plan van aanpak.”

 

Schepen Van Thuyne (CD&V) beloofde  om op volgende gemeenteraadscommissie (23 september) toelichting te geven bij het dossier. “We houden de stad aan die belofte”, besluit Vermaercke.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is