N-VA Deinze vraagt steun voor het project ’Aan tafel in 1-2-3- Euro’

Op 7 maart 2018, over deze onderwerpen: Sociaal beleid en welzijn

Op de OCMW-raad van 6 maart vroeg Chantal Verleye, OCMW-raadslid (N-VA) om het project ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’ ook in Deinze op te starten. Het project gaat uit van de supermarktketen Colruyt en richt zich tot mensen in een financieel kwetsbare situatie, zodat zij op een betaalbare manier boodschappen kunnen doen en vooral gezond kunnen koken. 

De supermarktketen stuurt tweewekelijks een receptenboekje naar de doelgroep. Dit receptenboekje laat de mensen toe hun maaltijden te kiezen, de boodschappen te doen aan de hand van het boodschappenlijstje en de gezonde gerechten klaar te maken. "De taak van het OCMW binnen het project is de mensen, die in aanmerking kunnen komen, de kans geven om het boekje al dan niet vrijwillig te willen ontvangen. Meer wordt er van het OCMW niet gevraagd." verduidelijkt Verleye.   

Het OCMW-bestuur steunde het voorstel niet. 

"Zeer jammer dat het OCMW niet wil aansluiten bij dergelijke privé-initiatieven," vindt Chantal Verleye. "Ik weet dat het voorstel slechts een onderdeel vormt van een breder armoedebestrijdingsbeleid. Maar het is de taak van een lokaal bestuur om met meerdere partners lokaal aan de slag te gaan, zodat ook personen met minder financiële middelen gezonde en betaalbare maaltijden kunnen kopen. Ik blijf aandringen om meer initiatief te nemen op dit vlak.” 

Voor meer info: Chantal Verleye - 0473 57 27 69

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is