N-VA Deinze pleit voor de oprichting van een evenementencel op stadsniveau.

Op 24 april 2019, over deze onderwerpen: Sport en Recreatie

Naar aanleiding van de opdoeking van het Comité Deinse Feesten en de onduidelijkheid omtrent de toekomst hiervan pleiten N-VA gemeenteraadsleden Bart Vermaercke en Sabine Vermeulen voor de oprichting van een volwaardige dienst voor grotere evenementen.

Vermaercke: “De eisen die gesteld worden aan vrijwilligers die een evenement inrichten zijn niet min. Heel dikwijls zijn ze slachtoffer van hun eigen succes en wordt de organisatie een te grote taak voor vrijwilligers. Het is daarom goed dat de stad in het geval van de Deinse Feesten bijspringt en meedenkt. Wel moet duidelijk zijn wat er precies gaat gebeuren. Maar dat is nu niet zo. Het comité wordt naar huis gestuurd; zal de Stad overnemen of komt er nu een nieuw comité?”

Expertisecentrum

Het inrichten van grote activiteiten is vandaag een complexe materie. Naast de eigenlijke programmatie en organisatie komen financiële risico’s, veiligheidsvoorschriften, verkeersafwikkelingen, verzekeringen en bijzondere vergunningen op de agenda. Bij grote organisaties worstelen vrijwilligers met deze rompslomp. 

"De N-VA wil het vrijwilligerswerk ten volle ondersteunen en denkt mee. De oprichting van een volwaardige evenementencel binnen de stadsdiensten kan een goede oplossing zijn om vrijwillige organisatoren correct en goed bij te staan. Dergelijke cel kan op korte termijn expertise bundelen en deze verder uitbouwen, wat van nut kan zijn voor verschillende organisaties. Ik denk hierbij vb. aan de Canteclaerstoet of activiteiten van wijkcomités of rommelmarkten", aldus Vermaercke.

Voor de N-VA'ers moet een nieuw op te richten evenementencel duidelijke transparantie beiden aan de vrijwillige organisatoren, zodat men goed geïnformeerd wordt over de verantwoordelijkheden en over wat men kan verwachten van de Stad. 

"Sommige organisaties kunnen door de ondersteuning van de evenementencel zorgen voor een groter maatschappelijk en toeristisch belang dan aanvankelijk wordt beoogd. En daar moeten we volop op inzetten. Voor de N-VA is het duidelijk dat het vrijwilligerswerk altijd centraal moet staan en ondersteund moet worden, zowel materieel als financieel", besluit Sabine Vermeulen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is