N-VA Deinze organiseert bevraging omtrent RUP Oostkouter

oostkouter

De stad beoogt voor de wijk Oostkouter een duurzame en innovatieve ontwikkeling. Er is een conceptstudie opgemaakt voor de hele wijk en voor het terrein van het voormalige politiecommissariaat. Op de site van het voormalige politiecommissariaat komt een nieuwe woonwijk. Stad Deinze kiest voor een inbreidingsproject, namelijk het creëren van woonaanbod in de nabijheid van voorzieningen. De wooneenheden worden gespreid over verschillende woonblokken van 2 tot 4 verdiepingen hoog. In totaal komen er een honderdtal wooneenheden en er is plaats voor commerciële functies. Naast de Sint-Pauluskerk wordt een gemeenschapszaal gebouwd.

Niettegenstaande het concept via een participatief traject verloopt, organiseert oppositiepartij N-VA een ruimere bevraging.

Ronny Vermeulen, voorzitter werkgroep mobiliteit N-VA: “Het nu voorliggende plan is al heel wat kleinschaliger dan wat aanvankelijk in 2015 voorlag. Mede door ons protest is het aantal bouwlagen aanzienlijk verminderd, waardoor het voor de buurt zelf een stuk verteerbaarder wordt. Met de bevraging willen we ook echter ruimer gaan. De impact van dit project is immers groter dan enkel de Oostkouter. Zo mochten op de laatste vergadering (november 2019) uitdrukkelijk geen vragen gesteld worden omtrent mobiliteit. Nochtans zal dit wel degelijk gevolgen hebben voor de hele stad.” 
Paul Soetaert, gemeenteraadslid: “Je zal niet meer rechtstreeks vanuit de Centrumlaan naar de Oostkouterlaan kunnen rijden met de auto en omgekeerd. In de voorliggende nota staat letterlijk “De bestaande verkeersbewegingen/stromen blijven aanwezig, deze blijven ongewijzigd na wijziging in het nieuwe RUP.”

Dit klopt dus niet. Naast handelsruimte komen er ook honderd woongelegenheden bij die hun invloed hebben op de verkeersstromen.

We willen dan ook graag te weten komen wat de Deinzenaar daarvan vindt.”

 

De bevraging is te vinden op https://www.veiligverkeerdeinze.be/oostkouter

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is