Initiëren taallessen in vreemde talen is geen kerntaak van de stad

Op 30 oktober 2019, over deze onderwerpen: Bestuur, Onderwijs, Sociaal beleid en welzijn

Initiëren taallessen in vreemde talen is geen kerntaak van de stad

 

Tijdens de bespreking van de retributies viel het gemeenteraadslid Jan Pauwels (N-VA) op dat de stad in haar vormingsaanbod toeristische talen blijft aanbieden, maar nog steeds geen Nederlands.

"Het veel gehoorde 'we zullen dat bekijken' of 'we zullen dat onderzoeken' was in het verleden het antwoord van de meerderheid op onze eerdere opmerkingen hierover. Het blijkt nu dat het bekijken of onderzoeken resulteert dus in het blijven handhaven van deze cursussen", zegt gemeenteraadslid Jan Pauwels (N-VA). 

De burgemeester antwoordde dat hij de taallessen wil behouden, omdat hij erin gelooft dat deze bijdragen tot de vorming van mensen die zich richten op de arbeidsmarkt, waar taalkennis nodig is.

Deze argumentatie wordt niet gevolgd door Jan Pauwels: "De lessen gaan overdag door en het grootste deel van de cursisten is niet meer op de leeftijd van personen die zich op de arbeidsmarkt begeven. Het is loutere vrijetijdsbesteding en geen kerntaak van de stad. Bovendien staat het heffen van een beperkte retributie op de organisatie van cursussen vreemde talen, niet in verhouding tot de kostprijs ervan. Men gaat in concurrentie met de scholen in Deinze die dezelfde lessen aanbieden.

Voor de N-VA lijkt het veel nuttiger om met een budget taalinitiaties Nederlands te organiseren voor kansengroepen ipv vreemde talen, waaronder de franse taal. 

"De kennis van onze Nederlandse taal is een eerste vereiste tot integratie. Onze taal moeten we ten volle ondersteunen en aanmoedigen.  Daarom moeten we die ter plaatse organiseren. Gegarandeerd maken we zo stadsgenoten tot nieuwe ambassadeurs", besluit Jan Pauwels.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is