4,45 miljoen euro extra investeringsbudget voor Deinze dankzij Vlaams regeerakkoord

Raadslid Sabine Vermeulen met een mooie glimlach

 

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Deinze betekent dat concreet 4.457.000 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernam gemeenteraadslid en fractieleider Sabine Vermeulen (N-VA) van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-President Jan Jambon.

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen.  

“Met dit geld  kunnen we onze fusiegemeente écht beter maken. N-VA Deinze wil dat de stad Deinze met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in de Deinse en Nevelse verenigingen en open ruimte”, verduidelijkt Sabine Vermeulen. “Niets houdt de stad nu tegen om een degelijke en interessante subsidiëring uit te werken voor alle verenigingen in onze 17 deelgemeenten. Het subsidiereglement moet herwerkt worden omwille van de fusie en deze financiële meevaller kan heel wat zuurstof pompen in de verenigingen. Ook het behoud en de vergroening van open ruimte in de kern en deelgemeenten wordt mogelijk. We mogen onze fusiestad niet verder verstikken door vol te bouwen. Dit geld wordt deels gegeven voor het inzetten op en behoud van open ruimte. Ik roep de stad op om het daar ook voor te gebruiken. Meer groen, meer bomen geven letterlijk zuurstof aan onze stad.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is