Uitbaggering Leie en zwaaikom aan Brielmeersen vanaf eind 2018

Op 1 december 2017

DEINZE – De uitbaggering van de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Deinze kan eind volgend jaar starten. Ook de zwaaikom ter hoogte van de Brielmeersen zal worden aangepakt. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) in antwoord op een parlementaire vraag aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). 

 

In het kader van het Seine-Scheldeproject, dat het Scheldebekken met het Seinebekken wil verbinden, zal de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve uitgebaggerd worden en zullen er nieuwe oevers aangelegd worden. “Ook de zwaaikom ter hoogte van de Brielmeersen zal hierbij aangepakt worden. De nodige ontwerpstudies, en een aantal terreinonderzoeken (geotechnisch, archeologisch) hiervoor zijn momenteel lopende. De aanbesteding van de werken is gepland midden 2018. De werken zelf kunnen starten vanaf eind 2018”, zo weet Bert Maertens. De kostprijs voor de baggerwerken wordt geraamd op zo’n 9,9 miljoen euro, voor de oevers op zo’n 6,1 miljoen euro.
 

De zwaaikom in de Leie ter hoogte van de Brielmeersen, waar schepen kunnen keren, verzandt langzaam. “Deze verzanding maakt dat de zwaaikom niet langer bruikbaar is als keerplaats van de schepen en er moet uitgeweken worden naar andere plaatsen, zoals Sint-Baafs-Vijve (9 kilometer verder) en het kruispunt met het Kanaal Gent-Oostende in Schipdonk (14 kilometer verder)”, aldus Vlaams Parlementslid en Gemeenteraadslid Sabine Vermeulen.
 

“Dit is zeer goed nieuws. De Leie is als waterloop zeer sterk aanwezig in het centrum van Deinze. Met ook heel wat bedrijven die ervan gebruik maken voor aan- en afvoer van goederen. Als de zwaaikom opnieuw gebruikt kan worden waarvoor deze uiteindelijk dient, betekent dit alleen maar economische winst”, besluit Sabine Vermeulen. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is