Raadslid stelt voor geen verkiezingsborden te plaatsen

Op 21 februari 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw, Verkiezingen 2018

Gemeenteraadslid Paul Soetaert (N-VA) pleit er donderdag op de gemeenteraad voor om geen verkiezingsborden te plaatsen.

“In feite doe ik een oproep naar elke fractie om zich te engageren om een moderne en milieuvriendelijke campagne te voeren”, vertelt de huisarts uit Petegem.

“Hiermee vraagt onze fractie aan de andere partijen om vrijwillig een charter te ondertekenen waarbij elke partij en elke kandidaat er zich toe verbinden om geen enkel verkiezingsbord op te stellen of affiches aan te plakken op onbebouwde percelen, in private tuinen, langs openbare wegen en parkings, op openbare gronden, aanhangwagens, auto's, bussen en vrachtwagens”, voegt Vlaams parlementslid Sabine Vermeulen (ook N-VA) daaraan toe.

“De bedoeling van mijn vraag is om als vernieuwende en stijlvolle stad het goede voorbeeld te geven”, zegt Paul Soetaert.

“Er zijn velerlei redenen voor mijn vraag. Zo wil ik eerst en vooral de visuele vervuiling door borden die her en der geplaatst worden tegengaan. Bij elke campagne zien we wekenlang omvergewaaide panelen en rondwaaiende afgeweekte affiches. Ten tweede meen ik dat het houtverbruik en de druk van de affiches een negatieve invloed hebben op het milieu.”

“De vroegere wanordelijke campagnes kunnen op efficiënte wijze worden vervangen door een beperkte uitbreiding van de oppervlakte en van het aantal aanplakborden die door de stad worden geplaatst. Tot slot merken we op dat meer en meer campagne wordt gevoerd via de sociale media.”

 

Bron: Het Nieuwsblad - jdv

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is