Plan voor urnenkerk weer op tafel

Op 30 augustus 2017

Krijgt groot-Deinze haar eerste urnenkerk? De mogelijkheid ligt opnieuw op tafel bij het herbestemmen van de kerk in Sint-Martens-Leerne. In het nieuwe kerkenbeleidsplan, dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van donderdag 24 augustus, staat expliciet vermeld dat men deze piste onderzoekt. "Alle opties blijven open, een herbestemming als gemeenschapszaal zou veel interessanter zijn", nuanceert schepen Bart Van Thuyne (CD&V).

In februari 2017 liet burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) nog een ballonnetje op over een urnenkerk als alternatief voor het tekort aan begraafplaatsen in Deinze. Zo'n urnenkerk zou dan omgevormd worden tot een overdekte begraafplaats met een columbarium voor urnes en een stille ruimte om afscheid te nemen van de overledenen. Hiervoor dient een kerkgebouw ontwijd te worden. De burgemeester

zei toen dat de Sint-Martinuskerk van Sint-Martens-Leerne hiervoor in aanmerking komt en dat de kerkfabriek een aanvraag tot onderzoek naar herbestemming had ingediend. Deze bewering werd toen niet bevestigd door het schepencollege. Onder andere schepen bevoegd voor begraafplaatsen Bart Van Tuyne (CD&V) reageerde toen dat er geen budget was voor dergelijk onderzoek en dat er geen sprake was van een urnenkerk. Maar het concept ligt nu toch opnieuw op tafel.

Haalbaarheidsstudie

Op de gemeenteraad van donderdag 24 augustus werd het nieuwe kerkenbeleidsplan goedgekeurd. Gemeenteraadslid SabineVermeulen (N-VA) merkte op dat in het nieuwe plan wel sprake is van een urnenkerk in Sint-Martens-Leerne. "In het plan staat dat de stad en de kerkfabriek een haalbaarheidsstudie hebben aangevraagd voor een nevenbestemming om de kerk als urnenkerk in te richten", zegt Sabine Vermeulen. De kandidatuur voor de studie werd op 2 mei 2017 weerhouden door het Projectbureau Herbestemming Kerken. Burgemeester Jan Vermeulen bevestigde op de gemeenteraad dat de stad ook al een subsidieaanvraag heeft ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Onze fractie vraagt zich af wat nu eigenlijk de plannen zijn met de kerk in Sint-Martens-Leerne?"

Gemeenschapszaal

"Men mag deze haalbaarheidsstudie niet te eng opvatten", zegt schepen Bart Van Thuyne (CD&V). "We gaan niet enkel onderzoeken of de kerk van Sint-Martens-Leerne geschikt is als urnenkerk, maar we gaan alle mogelijkheden van het gebouw bekijken. Alle opties blijven open. Zo zou deze kerk ook kunnen herbestemd worden als gemeenschapszaal. De deelgemeente Sint-Martens-Leerne heeft alleszins nood aan nieuwe gemeenschapszaal. De huidige zaal De Engel is volledig uitgeleefd en behoort tot ons oud stadspatrimonium. We zouden De Engel kunnen verkopen en met de opbrengst de kerk inrichten als een mooie zaal waarin bijvoorbeeld tentoonstellingen en concerten kunnen plaatsvinden."

Voor de kerken van Meigem en Grammene, die op termijn ook een nieuwe bestemming zullen krijgen, wordt voorlopig nog geen dossier ingediend.

ANTHONY STATIUS ■

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is