OLV-basisschool vreest voor voortbestaan als toegankelijkheid niet beter wordt

Op 28 februari 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid

De Onze-Lieve-Vrouwbasisschool smeekt om een oplossing voor de verkeersknoop aan de poort in de Kaaistraat. Komt die oplossing er niet, dan vreest de school voor haar voortbestaan. “Als het zo voortgaat, kunnen we binnen tien jaar de deuren sluiten”, zegt directeur Franky De Graeve.

Er is alvast een voorstel van gemeenteraadslid Matthias Neirynck (N-VA): een tweede ontsluiting. “Die ontsluiting kan er perfect komen tussen de OLV-kerk en het Saveryspand over het Emiel Clausplein. Aan Letters & Co staan verzinkbare paaltjes. Die zouden tijdens een beperkte periode voor en na schooltijd naar beneden kunnen worden gelaten. Daardoor kunnen de kinderen zoals in een kiss-andridezone veilig worden afgezet en opgehaald. Meteen zal het aanschuiven van de auto's tot het minimum beperkt worden.”

“Dit voorstel is zeker positief”, zegt schooldirecteur Franky De Graeve. “We merken dat een groot aantal ouders hun kinderen met de auto naar school brengen omdat ze dat het best kunnen regelen met hun werk of met de grootouders. Er is dan onvoldoende tijd om eerst hun auto te parkeren op de RAC-parking in de Brielstraat.” Nadat ze hun kinderen afgezet hebben, moeten de ouders nu echter lang aanschuiven om weg te geraken.

“Bovendien komen niet alle gezinnen uit Deinze zelf. Al 125 jaar staan we in voor degelijk onderwijs. Bereikbaarheid is daarbij belangrijk. Als het zo voortgaat, kunnen we binnen tien jaar de deuren sluiten”, zegt De Graeve. “Dat heeft ook gevolgen voor ons personeel. Kortom, er is dringend een oplossing nodig. We leverden al inspanningen door in te zetten op alternatieven zoals de fiets en het openbaar vervoer, maar we zien dat elke morgen zo'n 67 gezinnen zich op wandelafstand van de school parkeren en dat vijftig gezinnen gebruikmaken van onze kiss-and-ridezone.”

Dat die tweede ontsluiting er komt, zoals voorgesteld door raadslid Neirynck, is echter weinig waarschijnlijk, want na samenspraak tussen de politie en de verkeerscommissie besliste deze laatste dat het voorstel praktisch onhaalbaar is. Wel wordt er nog gezocht naar een alternatief. Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) wil daarover samenzitten met de schooldirectie.

“De reden waarom de verkeerscommissie en politie mijn voorstel niet direct zien zitten, is omdat het te verwarrend is”, zegt Neirynck. “Het in- en uitschuiven van de paaltjes is volgens hen niet bevorderlijk voor een vlotte en veilige gang van zaken. Een proefproject is volgens hen ook niet aan de orde omwille van de investering. Wel zijn ze bereid de mogelijkheid te onderzoeken om tussen de school en de kinderopvang na schooltijd een 'rang' te organiseren.” 

Bron: Het Nieuwsblad - JDV

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is