NMBS-parkings slechts een derde gevuld

Op 22 juni 2017, over deze onderwerpen: Bestuur

De NMBS-parkings aan het station van Deinze raken amper gevuld. De bezettingsgraad is zelfs gedaald tot 34 procent. De Deinse oppositie en coalitiepartner Open Vld vragen om een heronderhandeling van de tarieven. "We grijpen elke kans aan om de huidige tarieven te herbekijken", zegt schepen van stationszaken Tony De Neve (CD&V).

Sinds de NMBS-parkings in Deinze betalend zijn, is de bezettingsgraad gezakt tot 34 procent. Aangezien deze parkings vroeger bijna altijd vol stonden, kan men bijna spreken van een daling van 66 procent. Dit antwoord kreeg federaal volksvertegenwoordiger en Vinktenaar Stefaan Vercamer (CD&V) van NMBS na een parlementaire vraag aan mobiliteitsminister François Bellot.

"Die cijfers zijn gemiddelde waarden, tijdens de piekmomenten ligt de bezettingsgraad hoger", reageert Geert Dierickx, communicatieverantwoordelijke bij NMBS. "We blijven altijd bereid om met de gemeente- en stadsbesturen in overleg te treden, maar op dit moment zien wij nog geen reden om af te wijken van onze parkeerstrategie. Toen de parking gratis was, stond die inderdaad meestal volzet en dit ten koste van onze treinreizigers. Heel wat buurtbewoners en mensen die er niet moesten zijn, maakten toen gebruik van de parking. We willen onze reizigers meer zekerheid geven van een parkeerplaats. We zien dat ook meer mensen met de fiets naar het station komen, iets wat we alleen maar kunnen toejuichen."

Overlast buurt

De Deinse oppositiepartijen sp.a, N-VA en GroenRood porren het stadsbestuur aan om de tarieven opnieuw op de onderhandelingstafel te leggen. "Wij dringen aan op spoedig overleg", zegt gemeenteraadslid Freija Dhondt (sp.a). "Een terugval naar 34 procent is niet niks. Dat zijn allemaal wagens die zich de afgelopen maanden ergens anders zijn gaan parkeren, met de nodige overlast voor de buurtbewoners tot gevolg. Nu de NMBS zelf de deur op een kier zet, moeten we de kans voor een tariefverlaging zeker nemen", aldus Dhondt. "Andere parkings, zoals die aan de Martinuskerk, staan dagelijks helemaal vol. Aan het station van De Pinte staan nu heel wat auto's van pendelaars die vroeger de trein namen in Deinze", zegt Sabine Vermeulen (N-VA). "Wij vragen ons af of het stadsbestuur een afwachtende houding aanneemt of echt aanspoort tot onderhandelingen."

GroenRood gaat nog een stapje verder. "Uiteindelijk zou het nog beter zou zijn om een goed openbaar vervoer te voorzien, zo wordt parkeren overbodig. In dat opzicht moet misschien ook De Lijn betrokken worden in de gesprekken."

"De bedoeling was om na een jaar- dus in oktober 2017 - het parkeerregime te evalueren", reageert schepen Tony De Neve. "Bij de opstart van het tariefsysteem werd al een voordeliger tarief voor de stad Deinze bedongen. Als je vergelijkt met Wetteren en Oudenaarde, ligt het tarief in Deinzeal lager. Het is overduidelijk dat de stad elke kans aangrijpt om dit tarievensysteem te herbekijken."

Veel Deinzenaren vragen zich ook af waarom de stad de grond waarop de parkings liggen, ooit aan NMBS hebben verkocht. "In het masterplan station was voorzien dat NMBS op de parkingGaversesteenweg een parking met twee verdiepingen zou worden gebouwd. Daarvoor was het juridisch nodig dat NMBS eigenaar werd van het globale parkeerdomein. De verkoop - in feite is er nog steeds geen akte verleden en is er enkel maar een overeenkomst - is dus gebeurd vooraleer er sprake was van betalend parkeren."

Bron: Het Laatste Nieuws - ANTHONY STATIUS 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is