N-VA wil meer nestpalen voor ooievaars

Op 24 augustus 2018, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Leefmilieu & Landbouw

Op vraag van N-VA onderzoekt de stad Deinze de mogelijkheid om meer nestpalen te plaatsen voor ooievaars.

Op de laatste gemeenteraad van Deinze vroeg raadslid Sabine Vermeulen (N-VA) om meer nestpalen te plaatsen voor ooievaars. "De ooievaar doet het steeds beter in Vlaanderen nadat de populatie eerder nog fel achteruitging. Deze achteruitgang was vooral te wijten aan het verlies van leef- en broedgebied. Op diverse plaatsen in Vlaanderen, ook op de Brielmeersen in Deinze, zijn er al jaren broedplaatsen voor ooievaars. Maar de ooievaarspopulatie in Vlaanderen is nog heel beperkt. "Willen we een stijgend aantal broedparen in Vlaanderen, dan moeten er extra nestgelegenheden bijkomen. Daar wil de N-VA Deinze-Nevele werk van maken", zeggen Kurt Naert-Segaert en Sabine Vermeulen.

"Er is hoge sterfte bij de jongen en zonder de migratie uit buurlanden is er onvoldoende aangroei om een leefbare populatie in stand te houden. Om de ooievaar te beschermen, moeten we ernaar streven om het leef- en broedgebied van de vogel zo goed mogelijk te behouden", aldus Kurt Naert-Segaert. "Ooievaars leven graag in de nabijheid van de mens. Ze nestelen bij voorkeur op menselijke bouwsels. Gezien het landelijke karakter van onze deelgemeenten vormen ze ideale broedplekken (open weidegebied met veel prooien, in nabijheid van mensen en voldoende aanvliegruimte)." 

Volgens de N-VA zou de aanwezigheid van meer ooievaars niet alleen een extra ecologische troef zijn, maar ook een meerwaarde voor bijvoorbeeld het fietstoerisme in de streek.

"Door het feit dat ooievaars in de streek reeds voorkomen zijn de slaagkansen op nieuwe ooievaarskoppels zeer reëel. Daarom vroegen we aan het stadsbestuur om te onderzoeken waar er extra nestgelegenheden kunnen komen en die dan ook te plaatsen. Als er snel werk van gemaakt wordt mogen we de eerste fusiebaby's volgend jaar reeds verwachten", aldus Sabine Vermeulen.

Het voorstel werd goedgekeurd en zal voorgelegd worden aan de adviesraad voor Dierenwelzijn. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is