N-VA wil Deinse scriptieprijs voor studenten

Op 29 september 2017, over deze onderwerpen: Bestuur

Jaarlijks studeren heel wat studenten af. Bijna alle Vlaamse studierichtingen voorzien in het afstudeerjaar in een bachelor- of masterscriptie. Dit betekent een gigantische productie aan kennis en inzichten, die vaak behoren tot de meest innovatieve, gespreid over alle mogelijke kennisdomeinen: van preventiemanagement over sociaal werk, stedenbouw, marketing, bedrijfsmanagement,… Dit is de aanleiding voor de N-VA om een reglement op te stellen voor een ‘Deinse scriptieprijs’. Het voorstel komt ter stemming op de komende gemeenteraad.

“Het doel van deze scriptieprijs bevat naast de kennis ook de aanmoediging voor studenten om te kiezen voor een Deins studieobject.”, zegt gemeenteraadslid en Vlaams Parlementlid Sabine Vermeulen. “Hier liggen opportuniteiten voor lokale verenigingen, ondernemers, openbare diensten en beleid. Een vereniging die zichzelf kan laten doorlichten in een scriptie van een marketingstudent, kan daar misschien wel veel bij winnen. Net zo goed kan dat interessant zijn voor de stad. Een thesis kan natuurlijk geen substituut vormen voor technische planning, al was het maar omdat de regelgeving op openbare werken dat niet toelaat. Maar het kan wel het vooronderzoek een stuk gemakkelijker maken.”

Gezien thesissen uit verschillende kennisdomeinen onderling niet vergelijkbaar zijn, stelt de N-VA voor om in de toekomst alle ontvankelijke scripties te belonen met een prijs.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is