N-VA vraagt opnieuw dat Deinze intekent op BE-ALERT

Op 25 augustus 2017, over deze onderwerpen: Politie - Veiligheid

Naar aanleiding van de brand in Nevele en de oproep van de burgemeester op Facebook om ramen en deuren te sluiten, hamert N-VA Deinze er opnieuw op dat de stad Deinze zich aansluit bij BE-ALERT.  "Vorige maand heb ik dit op de gemeenteraad gevraagd, maar de burgemeester vond dit niet nodig", zegt gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen. "Maar door de rookwolk en geurhinder, die ontstond door de brand en tot in Deinze op te merken was, waren veel mensen ongerust. Een bericht op Facebook volstaat dan niet om de burgers te informeren. Daarom leg ik nu de aansluiting tot BE-ALERT opnieuw voor op de volgende gemeenteraad."

BE-ALERT is een systeem om in noodsituaties de bevolking te verwittigen. Aan alle gemeenten die een BE-ALERT-overeenkomst hebben ondertekend wordt een bijkomend kanaal ter beschikking gesteld: ALERT-SMS. Hiermee is het mogelijk een SMS te sturen op basis van lokalisatie (de plaats van een incident). Iedereen die fysiek aanwezig is in een bepaalde zone, ontvangt dan op zijn GSM een SMS. Het systeem is vierentwintig uur op vierentwintig en zeven dagen op zeven beschikbaar.

"In noodsituaties is het verwittigen van de bevolking van vitaal belang. Bovendien is het belangrijk een uniforme en duidelijke boodschap, afkomstig van de overheid te kunnen verspreiden. Wie gewaarschuwd is, kan zo de juiste reflexen aan de dag leggen en de specifieke aanbevelingen opvolgen. Als deze middelen bestaan om onze inwoners te verwittigen in een noodsituatie, moet de stad deze ook gebruiken, zeker als de kost verwaarloosbaar is. Ik vind het jammer dat het stadsbestuur hierover aarzelt en twijfelt. Veiligheid moet voorop staan en daarom leg ik het opnieuw ter stemming op tafel",besluit Sabine Vermeulen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is