N-VA hekelt 'typfouten' in mobiliteitsplan

Op 31 mei 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid

Komt er winkelruimte aan de Belgacomsite? Een grote sportwinkel op SK Deinze? Wordt de knip aan het station op middellange termijn uitgevoerd? Volgens N-VA Deinze staat er verwarrende informatie in het ondertussen goedgekeurde ontwerp van het mobiliteitsplan. "Typfoutjes", reageren de meerderheidspartijen.

Op donderdag 29 maart keurden de meerderheidspartijen CD&V en Open VLD het voorlopige ontwerp van het mobiliteitsplan van Deinze goed. Oppositiepartij N-VA wijst nu op enkele onduidelijkheden in het plan.

"Op een inderhaast samengeroepen vergadering met de handelaars uit de Tolpoortstraat werden eind april vragen gesteld omtrent de site Belgacom in de Ommegangsstraat", zegt Bart Vermaercke. "In het mobiliteitsplan staat vermeld dat er 1.500 m² winkelruimte komt, maar nu blijkt dat dit helemaal niet gepland of vergund is. Op de vraag hoe dat in het mobiliteitsplan dan terecht komt, wordt door de bewindsvoerders laconiek gereageerd dat het om een typfout moet gaan. Ook de exploitatie van sportgerelateerde detailhandel op de site SK Deinze lijkt helemaal niet op tafel te liggen, maar toch staat het in het plan. Wij twijfelen aan de ernst van zo'n duur mobiliteitsplan (273.496 euro, red.). Heeft dan niemand dit plan goed nagelezen vooraleer het ter stemming werd gebracht?"

Foute interpretatie
"Men interpreteert het plan verkeerd", reageert schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V). "De omschrijving van zowel de Belgacomsite als het project SK Deinze werd letterlijk overgenomen van de dossiers die door de projectontwikkelaars werden ingediend. Deze werden dus ingeschreven in het plan als strategische projecten die invloed zullen hebben op de mobiliteit. Dit zijn documenten ter staving van het plan, maar deze zijn niet definitief. Zo werd er voor de Belgacomsite geen winkelruimte vergund en ook over de invulling van SK Deinze is er nog niets beslist."

N-VA wijst op nog een andere 'typfout in het plan. "Men spreekt over de fasering van de knip aan het station van middellange termijn, dat is dus binnen vier tot zes jaar", zegt Sabine Vermeulen (N-VA). "Men wil deze knip echter gelijktijdig doorvoeren met de Stationsboulevard, maar dat staat in het plan als lange termijn, zeven tot tien jaar, aangeduid. Dit zorgt bij de betrokken handelaars voor frustratie en onzekerheid."

"De knip is voorzien op lange termijn, dus er staat inderdaad een typfout in het plan", zegt Van Thuyne. "Dit wordt aangepast in het definitieve plan dat in juni wordt voorgelegd."

"We hebben lang op dit mobiliteitsplan moeten wachten", zegt Vermeulen nog. "Je zou toch veronderstellen dat het stadsbestuur dit vooraf wel degelijk heeft doorgenomen. Ondertussen is dit plan reeds naar de kwaliteitsadviseur. Dit kan natuurlijk niet en we zullen dan ook een herziening en herlezing van het hele plan vragen, want wie weet staan er nog essentiële fouten in."


Bron: Het Laatste Nieuws - ANTHONY STATIUS 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is