Fusioneren? Ja, als alle inwoners erbij winnen!

Op 24 augustus 2017, over deze onderwerpen: Bestuur


Via het fusiedrecreet stimuleert minister 
Liesbeth Homans vrijwillige fusies tussen
gemeenten. Zo kan een fusie van Deinze
met Nevele een mooi verhaal worden,
waar alle inwoners beter van worden.
Wij hameren erop dat een fusie in het belang
moet zijn van alle inwoners, en niet in
het belang van het behoud van de macht.
Bij een fusie schenkt de Vlaamse overheid
500 euro per inwoner. Dit betekent dat
de nieuwe fusie-stad 20 miljoen euro zal
ontvangen. Een zeer welgekomen bedrag,
gezien de hoge schuldenlast die het huidige
bestuur heeft opgebouwd. Dit mooie
bedrag moet voor de N-VA zijn weg terug
vinden naar de burgers onder de vorm van
hoognodige investeringen, zoals mobiliteit.
Maar ook een belastingvermindering moet
een optie kunnen zijn.
De N-VA luistert en hoort dat het voor
vele inwoners toch wel te snel gaat. Het
stadsbestuur heeft nagelaten de bevolking
te betrekken bij het fusieverhaal. Deinze
dweept graag met burgerparticipatie,
maar laat het opnieuw na om de inwoners
te betrekken bij deze zeer belangrijke
beslissing. Nochtans zijn de inwoners
de belangrijkste belanghebbenden. Het
stadsbestuur zal er komaf mee maken in
een soort ‘infomoment’. Maar participeren
is veel meer dan informeren! Jammer dat
dit fusieverhaal enkel in de achterkamer in
elkaar gestoken wordt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is