Deinze krijgt tweede zit voor mobiliteitsplan

Op 2 december 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid, Mobiliteit, Mobiliteit en verkeer, stadscentrum, Verkeer en mobiliteit, Verkeersbeleid, Verkeersveiligheid

De laatste informatieavond over het mobiliteitsplan van Deinze ligt alweer 6 maanden achter ons. De gemoederen van de bewoners blijven ondertussen wel onrustig als het over het nieuwe scenario gaat voor een doorsteek van de Gaversesteenweg (N35) naar de Kortrijksesteenweg (N43) en een verkeersknip aan het station.

Daarom vroeg Sabine Vermeulen, gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid (N-VA), de stand van zaken op bij de minister voor mobiliteit, Ben Weyts. Vermeulen vroeg ook naar zijn mening over de vooropgestelde scenario’s en de visie van de stad over de mobiliteitsproblemen.

‘Het antwoord van de minister is verontrustend wat de toekomst van de Deinse mobiliteit betreft.’, zegt Sabine Vermeulen. ‘De administratie van de minister heeft aan de stad laten weten dat het in de huidige voorstellen ontbreekt aan een globale visie op de verkeerscirculatie in en rond Deinze. Bovendien zoekt Deinze naar technische oplossingen die bovendien allemaal zeer duur zijn. Volgens de administratie leidt de nieuwe verbinding N35-N43 mogelijk tot grote knelpunten ter hoogte van het bestaande kruispunt aan de Volhardingslaan en het nieuw aan te leggen kruispunt op de N43. De stad kreeg dan ook de opdracht om deze knelpunten meer in detail te bekijken.’

In alle voorgestelde scenario’s vertrekt de stad steeds van het uitgangspunt dat er een knip met komen voor het autoverkeer aan het station, maw dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zou zijn aan het station. Maar hierover vraagt de minister ook meer onderzoek. ‘Want als hieruit blijkt dat er geen goede oplossingen mogelijk zijn voor de verkeersafwikkeling rond de stationsomgeving en de ruimere omgeving, moet het masterplan en de knip terug in vraag worden gesteld.’, aldus minister Weyts.

Verder laat de minister in zijn antwoord ook weten dat ‘hij steeds bereid is om mee na te denken over oplossingen voor de verkeersproblematiek in Deinze, maar deze moeten wel voldoende onderbouwd zijn, zowel naar mobiliteit als naar de hiervoor noodzakelijke investeringen toe.’

‘Dit antwoord van de minister moet de stad toch alleszins tot grondiger nadenken aanzetten en tot een beter inzicht brengen van de mobiliteitsproblemen. Ik raad de stad dan ook aan om het mobiliteitsplan van N-VA Deinze er nog eens op na te lezen!’

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is