Stad Deinze koopt woning in Poelstraat voor aanleg ringweg

Op 19 augustus 2016, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Mobiliteit - verkeersveiligheid

Het stadsbestuur van Deinze koopt een woning aan in de Poelstraat voor een bedrag van 515.000 euro. De aankoop gebeurt met het oog op de eventuele aanleg van een ringweg op die plaats.

Het gaat om de woning met aangelanden op een oppervlakte van 901 vierkante meter met het huisnummer 72. Dat huis met garage paalt aan het gemeenschapscentrum Ter Wilgen en bijhorend voetbalterrein achteraan. De aankoop van de woning wordt volgende week voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

“Deze aankoop gebeurt om redenen van openbaar nut”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V). “Door de aankoop van de woning van de familie Maes maken we de weg vrij voor het Vlaams Gewest als ze een verbinding willen realiseren tussen de Gaversesteenweg (N35) en de Gentsesteenweg (N43). Als die ringweg er komt, dan zal dat een weerslag hebben op het vele doorgaand verkeer door het centrum van Deinze met files tot gevolg. Eerder kochten we al het vroegere parochiaal centrum Ter Wilgen en een aantal aanpalende percelen grond op.”

“Die verbindingsweg zal dan lopen vanaf de Gaversesteenweg door het winkelcentrum Driespoort tot aan de N43. Mocht het Vlaams Gewest toch niet in de mogelijkheid zijn die ringweg te realiseren, dan is de aankoop zeker niet verloren want dan nog kunnen we de volledige site beter ontsluiten.”

Voor de realisatie dient het Gewest wel een ondertunneling van de spoorweglijn Gent-Kortrijk uit te voeren. Eerder al verwierf Deinze de gronden tussen de Poelstraat en de Ten Rodelaan.

Protest

Tegen de aanleg van een eventuele ringweg door het koopcentrum Driespoort en het verlengen ervan via het terrein van Ter Wilgen naar de spoorweg en de N43 toe is al heel wat geprotesteerd. Alles startte volgens een van de buren, eigenaar van een perceel grond aan Ter Wilgen, in 2002 met de saneringsplicht van de vervuilde site van het vroegere zeemlederbedrijf Colle. Nadien gingen een aantal omwonenden in tegen de bouwvergunningen die afgeleverd werden aan de projectontwikkelaar van het shoppingcentrum Driespoort. Zeker omdat van bij de start gevreesd werd dat een van de hoofdlanen in het winkelcentrum zou worden doorgetrokken als ringweg om een verkeersinfarct in het centrum van Deinze te vermijden. In het winkelcentrum wordt intussen in de komende dagen het laatste winkelpand in gebruik genomen. (jdv)

JOHN DE VLIEGER - Het Nieuwsblad

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is