“Afschaffen van OCMW subsidies voor rijke organisaties”

Op 11 december 2018, over deze onderwerpen: Sociaal beleid en welzijn

N-VA OCMW-raadslid Jan Vander Mijnsbrugge klaagt de overbodige subsidiëring van thuiszorgdiensten door het OCMW aan. “N-VA raadslid Jan Vander Mijnsbrugge stelt de vraag of het nog wel van deze tijd is om jaarlijks een subsidie van 50.000 Euro te geven aan professionele organisaties die instaan voor gezins- en bejaardenhulp en thuisverpleging”

Discriminerend én overbodig

Deze subsidie is discriminerend, omdat zelfstandige thuisverpleging, mantelzorgers en alle andere professionele en vrijwilligersorganisaties die in dit domein actief zijn, hierin niet gekend worden.

Bovendien hebben deze organisaties ruim voldoende inkomsten van het RIZIV. “Het is toch niet de bedoeling van het OCMW om rijke, zelf bedruipende organisaties te subsidiëren? Dat is water naar de zee dragen”, stelt Jan Vander Mijnsbrugge. Uit een eenvoudige controle op een gespecialiseerde website (Companyweb) blijkt dat alle acht begunstigde organisaties een meer dan batige werking hebben.

“Deze subsidie is bij het OCMW van Nevele reeds lang afgeschaft”, bevestigt N-VA Schepen van sociale zaken Jan Pauwels. “Het is dus een politieke beslissing om een einde te maken aan het deze onnodige transfert van geld.”  De N-VA heeft het afschaffen van deze overbodige subsidie dan ook voorgelegd via een raadsbesluit tijdens de OCMW raad van 4 december 2018.

Ondersteuning van mantelzorg

N-VA Deinze begrijpt dat eertijds deze subsidie in het leven is geroepen om de universele dienstverlening en de laagdrempelige toegang tot deze (thuis)zorgdiensten te bevorderen. De vermaatschappelijking van de zorg creëert vandaag andere noden, zoals de ondersteuning van mantelzorgers en de uitbouw van woonzorgzones. “De 300.000 Euro die deze legislatuur is uitgedeeld, had men toch beter aan bestrijding van armoede en eenzaamheid gespendeerd”, stelt Jan Vander Mijnsbrugge vast.

Raadsbesluit

Op 4 december 2018 heeft OCMW Raadslid Jan Vander Mijnsbrugge een raadsbesluit ter stemming voorgelegd om zo snel mogelijk en reeds vanaf budget 2018 een einde te maken aan deze overbodige geldtransfert. In het debat bevestigde de voorzitter dat een herbestemming van deze gelden gewenst was en er reeds intenties hiertoe uitgesproken waren. Het is dan ook verbijsterend om vast te stellen dat de meerderheid om puur tactisch-politieke redenen een verstandig raadsbesluit van de hand wijst en zodoende nogmaals 50 000 Euro belastinggeld verspilt.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is