Stad Deinze blokkeert mobiliteitsoplossing

Op 24 januari 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid
Stad Deinze blokkeert mobiliteitsoplossing

Het Vlaams gewest werkt aan een streefbeeldstudie voor de herinrichting van de gewestwegen N35 en N43 op het grondgebied van Deinze. Maar er komt weinig schot in de zaak.

Via Vlaams Parlementslid Matthias Diependaele vroeg N-VA Deinze de stand van zaken in verband met de Vlaamse streefbeeldstudie en de massaal aangekondigde onteigeningen op de Gaversesteenweg. De bewoners van de ondertussen sterk in waarde gedaalde huizen, kunnen nog steeds niet op twee oren slapen, want de studie is momenteel opgeschort omdat men nog steeds op het mobiliteitsplan van Stad Deinze wacht. Afstemming tussen beide plannen is namelijk essentieel.

“Het antwoord van de minister is duidelijk: Stad Deinze zorgt voor een oponthoud. De onzekerheid voor de bewoners en handelaars van de Gaversesteenweg blijft hierdoor, na 11 jaar, nog steeds bestaan”, zegt Ronny Vermeulen, bestuurslid van N-VA en zelf bewoner van de Gaversesteenweg. “In 2006 was er reeds een mobiliteitsplan, maar daar werd nooit iets mee gedaan. Nu vordert het ontwerp van het nieuwe plan tergend traag, met opschorting van de Vlaamse studie tot gevolg.”

Senator en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen vult aan: “In juni 2012 vond een eerste inspraakvergadering plaats over het nieuwe mobiliteitsplan. De volgende vergadering zou plaats vinden in het voorjaar van 2013. We zijn ondertussen 2014. Als ik de schepen van mobiliteit hierover ondervraag in de gemeenteraad, krijg ik het nietszeggend antwoord dat ‘hij zich niet laat opjagen’. In het meerjarenplan is, buiten aanleg van fietspaden, quasi geen budget voorzien voor structurele mobiliteitsoplossingen. Ondertussen staan we niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk stil in Deinze.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is