Rioleringswerken in Ooidonkdreef laten nog op zich wachten

Op 1 april 2015, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening - openbare werken

In de Ooidonkdreef zijn er al een hele tijd verzakkingen die dringend hersteld moeten worden. Daarvoor is de vernieuwing van de riolering nodig. Maar de geplande werken van Aquafin, in samenwerking met Stad Deinze, zorgden de voorbije jaren voor veel beroering, vooral omdat de oude bomenrij in de dreef zeer waardevol is. Daarenboven is de dreef beschermd en hebben de bomen een sterk beeldbepalend effect bij het binnenrijden van het dorp.

 

'Op de gemeenteraad van 26 februari kwam de gunningsprocedure voor de werken en de aanleg van de collector ter stemming. In het bestek wordt rekening gehouden met een aanzienlijke subsidie van het agentschap Onroerend Erfgoed, maar daar heeft men nog geen subsidiedossier ontvangen. Ik vond het ook vreemd dat de gunningsprocedure al ter tafel lag zonder dat er een bouwvergunning is,' zegt Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen. 'De normale procedure is eerst bouwvergunning, dan subsidieaanvraag en -toekenning, gevolgd door de aanbesteding, gunning en uitvoering. Op mijn vraag of er al een subsidie toegekend was, antwoordde de burgemeester smalend dat dit zo was en mocht dat niet het geval zijn men op het Vlaams parlementslid rekende om het in orde te brengen. De burgemeester maakte zich ook sterk dat de werken in mei zouden worden aangevat.'

 

Sabine Vermeulen heeft ondertussen navraag gedaan of deze timing haalbaar is. De bouwaanvraag werd pas ingediend op 25 februari, de dag vóór de gemeenteraad. Aangezien de stad het verplicht openbaar onderzoek over de aanvraag nog steeds niet heeft opgestart, dient ermee rekening gehouden te worden dat de vergunning pas in juni kan verstrekt worden. 'De werken kunnen maar starten zodra er een bouwvergunning is, vermoedelijk dus pas na de zomer. Indien men hoopt op een erfgoedpremie, zal men bovendien pas de werken kunnen toewijzen na de definitieve goedkeuring van de premie,' aldus Sabine Vermeulen. 'Ik hoop dat hier geen fouten in de procedure gebeuren, want Deinze zou dan wel eens naast de subsidies kunnen grijpen. Men mag de procedure niet beginnen omdraaien. Ik wil de stad toch duiden op een correcte aanpak en snel werk te maken van de subsidieaanvraag.'

 

Op de gemeenteraad werd ook de vraag gesteld of de maand mei wel de beste periode is om de beste overlevingskansen te bieden aan de beschermde bomenrij. 'Als de uitvoeringsperiode niet vermeld staat in het uitvoeringsdossier bij de bouwaanvraag, zal het agentschap Onroerend Erfgoed hierover contact opnemen met de boomdeskundige om af te spreken in welke periode de werken best worden uitgevoerd. Dit kan dan mee worden opgenomen in de voorwaarden bij de vergunning,' is het antwoord dat Sabine Vermeulen verkreeg van het kabinet van minister Bourgeois (N-VA). 'Dit betekent alvast dat men waakzaam blijft om de oude bomenrij zoveel mogelijk in stand te kunnen houden.' besluit Sabine Vermeulen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is