Parking voorzien bij nieuwbouwprojecten

Op 26 september 2013, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid, Ruimtelijke ordening - openbare werken

Op de hoek van de Guido Gezellelaan en de Oostmeersdreef in Deinze komt een nieuwbouwproject met elf wooneenheden, zonder ook maar één parkeergarage. Dit tot groot ongenoegen van de buurtbewoners, die vinden dat er nu al te weinig parkeerplaatsen zijn. Oppositiepartij N-VA wil dat de stad een reglement opstelt dat parkeerplaatsen bij nieuwe meergezinswoningen garandeert. “Deinze heeft zo’n reglement zeker nodig, want de parkeerdruk stijgt zienderogen”, zegt Sabine Vermeulen (N-VA).

Senator en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA) dient morgen op de gemeenteraad een voorstel in om een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor parkeerplaatsen op te stellen. Dit ‘reglement’ garandeert de voorziening van een zeker aantal parkeerplaatsen op een privéterrein. Aanleiding van het voorstel is een bouwproject op de hoek van de Guido Gezellelaan en de Oostmeersdreef. “Daar is nu een bouwproject gepland met elf wooneenheden zonder ook maar één parkeerplaats. Het openbaar onderzoek loopt nog. Op dit moment worden de bezwaarschriften van de buurtbewoners onderzocht.”

Het buurtcomité van de Oostmeersdreef diende alvast een bezwaarschrift in. “Parkeren is hier nu al een groot probleem”, zegt voorzitter Theo Lieven. “Wij hebben niets tegen appartementen. Maar als er nog eens elf wagens bijkomen in een buurt waar parkeren al zo’n probleem is, dan zal de parkeerdruk nog erger worden. Projecten zoals die in de Guido Gezellelaan moeten een verplichting krijgen waarbij een minimum aantal parkeerplaatsen of garages moet voorzien worden. Zo’n reglement voorziet minimum 1,5 parkeerplaats per woongelegenheid in een bouwproject. In gemeentes zoals Zwalm en Oosterzele zijn er zelfs twee parkeerplaatsen voorzien. Dat is wel buiten het stadscentrum, maar in Deinze is er gewoon geen regeling.”

”Het parkeer- en garagebeleid behoort volledig tot de gemeentelijke bevoegdheid”, vult Sabine Vermeulen aan. “Het wordt hoog tijd dat Deinze hier werk van maakt, zeker voor wat betreft bouwprojecten voor meergezinswoningen. Bouwpromotoren streven naar winstmaximalisatie en steken zich soms weg achter technische onhaalbaarheid om parkeerplaatsen te ontwikkelen in het project. Maar niet alle negatieve gevolgen mogen afgewenteld worden op de openbare ruimte en de omwonende bewoners. De stad moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zo’n reglement is hiervoor het geschikte instrument.”

Geval per geval

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V), bevoegd voor Stedenbouw, wil nog niet kwijt of zo’n algemeen reglement er komt of niet. “We zijn bezig aan een stedelijke bouwverordening en momenteel bekijken we nog elk bouwproject en de parkeervoorzieningen apart”, aldus de burgemeester. “De bouwvergunning voor het project in de Guido Gezellelaan is nog niet goedgekeurd. We gaan eerst de bezwaarschriften van de bewoners in overweging nemen, voor we daar uitspraak kunnen over doen. Ik ben er zeker van dat we samen met de bewoners tot een goede oplossing komen voor de parkeerdruk in die buurt.”

ANTHONY STATIUS

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is