N-VA wil ringweg voor vlotter verkeer

Op 4 oktober 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid

'N-VA heeft net zoals de andere partijen een visie op de Deinse mobiliteit. Het is een visie met een toekomstperspectief in het belang van alle inwoners en bezoekers van Deinze', zegt voorzitter Peter Broeren.

'N-VA stelt een mobiliteitsvisie voor in drie fasen', zegt N-VA-gemeenteraadslid Matthias Neirynck die samen met Luc Corteville, Eric De Neve en Ronny Vermeulen een dossier samenstelde. 'Er is nagedacht over oplossingen op korte, middellange en lange termijn. Door middel van proefopstellingen kan nagegaan worden of alle ingrepen noodzakelijk zijn. Zo is het op korte termijn noodzakelijk om het circulatieplan in het centrum van Deinze te wijzigen, de verkeersproblemen in de schoolomgevingen aan te pakken en de toegankelijkheid voor de zwakke weggebruikers te bevorderen.'

Slimme verkeerslichten

'Ook het aanbrengen van slimme verkeerslichten op bepaalde kruispunten kan al veel verhelpen. Op middellange termijn pleiten we voor een zuidelijke ringweg die de Kouter verbindt met de E17 aan het industrieterrein De Prijkels. Als we de plannen bekijken dan is die ringweg nog altijd mogelijk. Als die Ring er komt valt ruim 30 procent van het doorgaand verkeer door het centrum weg.'

'Het kruispunt van de Gentstraat, Georges Martensstraat en Guido Gezellelaan kan volledig ontlast worden door het bouwen van een tunnel. Tevens is een uitbreiding van het openbaar busvervoer naar de Markt en het sportcomplex Palaestra noodzakelijk.'

'Tot slot kan men de Oudenaardsesteenweg aanpakken. Die kan een stuk veiliger worden gemaakt met fietspaden langs beide zijden van de weg. Daar moet ook de snelheid aan banden worden gelegd.'

'Op lange termijn opteert de N-VA voor een noordelijke ringweg die de N35 aan de Kouter verbindt met de N43 ter hoogte van de Kapellestraat in Astene. Wel zal er stevig moeten onderhandeld worden met de Vlaamse Gemeenschap over de aanleg.' 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is