N-VA wil ringweg om verkeersdruk te verminderen

Op 4 oktober 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid

In afwachting van het echte mobiliteitsplan - voorzien in december - stelt de oppositiepartij N-VA haar eigen visie voor. "Op korte termijn moet het circulatieplan wijzigen en moeten schoolomgevingen en fietspaden veiliger", zegt voorzitter Peter Broeren.

"Binnen vijftien jaar moet er een zuidelijke ringweg komen die Kouter en De Prijkels verbindt en binnen 20 jaar een noordelijke ringweg tussen de Kouter en de N43 in Astene." Mobiliteit is een onderwerp inDeinze. Na het voorstel van oppositiepartij Wakker Deinze, komt ook N-VA met een eigen visie. "We willen een structurele oplossing bieden voor de zware mobiliteitsproblemen waar Deinze reeds vele jaren mee te kampen heeft en die al veel te lang aanslepen", zegt Peter Broeren. "Op korte termijn is het noodzakelijk om het circulatieplan in het centrum van Deinze te wijzigen, door het verkeer weg van het centrum te leiden. Ook de verkeersproblemen in de schoolomgevingen - vooral aan de OLV-basisschool in de Kaaistraat - moeten aangepakt worden door bijvoorbeeld de kinderen op te halen aan het JC Brieljant of in de kinderopvang de Brieltuin. Ten slotte willen we veiligere fiets- en wandelpaden. Zo hebben we enkele 'missing links' vastgesteld in Astene en er zouden afgescheiden fietspaden moeten komen. Ook het aanbrengen van 'slimme verkeerslichten' op de drukke centrumwegen is noodzakelijk."

Zuidelijke ringweg

"Op middellange termijn pleiten wij voor een 'zuidelijke ringweg', die de Kouter - ter hoogte van Transport Cools - verbindt met de E17 aan het industrieterrein 'De Prijkels'. Ook het kruispunt Gentstraat, Georges Martensstraat, Guido Gezellelaan dient ontlast te worden door het aanbrengen van een tunnel. Een uitbreiding van het openbaar busvervoer is noodzakelijk. Op lange termijn - binnen 20 jaar - opteren wij voor het aanleggen van een 'noordelijke ringweg', die de Zwarte Baan aan de Kouter verbindt met de N43 ter hoogte van de Kapellestraat in Astene, ter hoogte van Versele-Laga." "Een ringweg is volgens ons de beste optie omdat het zwaar en gevaarlijk vrachtverkeer uit de schoolomgeving en de woongebieden houdt en omdat het voor een betere doorstroming kan zorgen. De stadskernvernieuwing, de bevolkingsgroei en het uitbreiden van industriegebieden zullen in de toekomst voor extra verkeer zorgen. Alleen een ringweg kan vermijden dat Deinze compleet dichtslibt." 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is