N-VA vreest 'kleine ringweg' door site Colle

Op 4 april 2012, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid

N-VA Deinze is niet te spreken over de communicatie rond de herontwikkeling van de site Colle aan de Gaversesteenweg. "Noch over de sanering, noch over de mogelijke komst van een kleine ringweg is de buurt geïnformeerd", zegt Ronny Vermeulen.

Ronny Vermeulen, voorzitter van het actiecomité Gaversesteenweg, volgt de herontwikkeling van de industriële site Colle van dichtbij op. "Wat ons zorgen baart, is het feit dat de project-ontwikkelaar een zone vrij moet laten, een verplichting opgelegd door het stadsbestuur en Vlaams Gewest. Bedoeling is om daar een kleine ringweg aan te leggen. Die wordt voorzien vanaf het kruispunt Volhardingslaan-Gaversesteenweg over het terrein van Colle door het voetbalplein en de wijk Poelstraat-Kouterlosstraat en vervolgens onder de spoorweg tot aan de N43 ter hoogte van Weba. Een onveilige en drukke verkeerssituatie creëren dwars door een rustige wijk is onverantwoord", meent Vermeulen. "Een kleine ringweg? Daar is geen enkele studie naar verricht", valt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) uit de lucht. "We willen een zone vrijlaten zodat de site Colle ook bereikbaar is via de achterliggende wijk. Die weg kan net zo goed bestemd worden voor fietsers en voetgangers. Waar het nu om gaat, is niks te hypothekeren voor de toekomst." Over de sanering is Vermeulen kort. "Dat is een zaak van de ontwikkelaar die een infovergadering organiseerde. Eenmaal de stedenbouwkundige vergunning voor de site er is, zal de stad een informatiecampagne opstarten. We laten ons in dit dossier trouwens begeleiden door een studiebureau en ik garandeer iedereen dat de site Colle op een kwalitatieve manier zal ingevuld worden."

Bron:

(GRG) - © 2012 De Persgroep Publishing

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is