N-VA vraagt aanpassing voor verenigingen op belasting reclameborden

Op 20 december 2014, over deze onderwerpen: Beleid & financiën

N-VA Deinze stelt voor het raadsbesluit dat een belasting vastlegt op reclameborden langs de openbare weg aan te passen voor Deinse verenigingen.

Fractieleider Matthias Neirynck bracht het punt ter sprake in de gemeenteraad. Wie reclameborden plaatst die zichtbaar zijn vanop de openbare weg moet daarop een belasting betalen. 'De belasting spaart de Deinse verenigingen niet', stelt Matthias Neirynck.

'De verenigingen gebruiken deze reclameborden nochtans vaak om extra financiële middelen te verwerven voor hun werking. Ik vind het dan ook bijzonder jammer dat het stadsbestuur geen rekening houdt met haar eigen verenigingen en hen deze belasting ook laat betalen.'

'Deze belastingen moeten weliswaar betaald worden door de firma die de borden plaatst, maar ik heb al van verscheidene onder hen vernomen dat ze het bord wegnemen indien ze daarop een extra belasting moeten betalen. Als die borden verdwijnen, verliezen onze verenigingen meteen een bron van inkomsten.'

Het voorstel om Deinse verenigingen de belasting niet te doen betalen werd door de meerderheid afgewezen.

Matthias Neirynck: 'Ik hoop dat het stadsbestuur toch de belofte nakomt om in dialoog te treden met de verenigingen. Als ze hen die inkomsten zomaar afneemt zou dat jammer zijn,' besluit Neirynck.

Burgemeester Jan Vermeulen zei zich bewust te zijn van dit probleem maar meende geen uitzonderingen te kunnen maken. 'Zo zaten we al rond de tafel met Sparta Petegem en de voetbalploeg heeft laten weten dat de borden gericht zullen worden naar de toeschouwers rond het veld', zegt Vermeulen. Op die manier moet geen belasting betaald worden op de borden. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is