N-VA-voorstel sneeuwtelefoon afgeketst op gemeenteraad, maar goedgekeurd op facebook

Op 30 januari 2013, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid

Sinds 2010 vraagt N-VA om een sneeuwtelefoon te installeren. Na 2 jaar wachten, veel loze beloftes en zonder concrete voorstellen diende N-VA nog eens een voorstel om het schepencollege de opdracht te geven om deze sneeuwtelefoon eindelijk en definitief te finaliseren. Maar CD&V en Open Vld ketsten het voorstel af met een diversiteit aan tegenstrijdige argumenten.... Wat weerhoudt hen ervan om in te stemmen met een principiële beslissing?

Het N-VA-voorstel

Het politiereglement verplicht de bewoners om wanneer het glad is door ijzel, sneeuw of vorst de nodige maatregelen te nemen om voor hun woning een veilige doorgang voor voetgangers te garanderen. Voor ouderen en minder mobiele, zorgbehoevende mensen is het ruimen van winterse neerslag op het voetpad vaak een probleem. Soms hebben zij niet het geluk hiervoor een beroep te kunnen doen op buren, vrienden of familie, wat nog altijd de meest aangewezen aanpak is en blijft.

Een sneeuwtelefoon kan voor die mensen een welgekomen hulp zijn en de veiligheid voor de voetgangers in alle weersomstandigheden garanderen. Senioren, hulpbehoevenden en minder mobiele inwoners van onze gemeente zouden naar de sneeuwtelefoon kunnen bellen en de noodzakelijke hulp voor het ruimen van hun voetpad vragen. Uiteraard hoeft deze nieuwe dienstverlening niet gratis te zijn. In Ieper betaal je een forfaitaire prijs van 10 euro voor het ijs- en sneeuwvrij maken van het voetpad, in Roeselare en Aalter is dat slechts 2 euro. N-VA laat het aan de gemeenteraad en aan de bevoegde stads- en/of OCMW-diensten om te berekenen wat een correcte en te verantwoorden prijs is.

Afgekeurd op de gemeenteraad, goedgekeurd op facebook

CD&V en Open Vld wensten echter hun principiële goedkeuring niet te geven aan het voorstel, terwijl alle andere partijen voor stemden. Het valt CD&V en Open Vld blijkbaar moeilijk om een degelijk punt van de oppositie goed te keuren in de gemeenteraad. Onder het motto "vooral niet laten blijken dat we het een goed voorstel vinden" werd het afgeketst. 

En wat valt er te lezen op facebookpagina van de CD&V-schepen van openbare werken: "Tegen volgende winter zal een sneeuwdienst aanwezig zijn om ouderen te helpen bij vrij maken voetpad. Hiervoor zal een retributiereglement opgemaakt worden, zoals in een aantal andere steden."

N-VA haalt dan toch haar slag thuis. Wie de sneeuwtelefoonpluim op zijn hoed zal steken, zal ons een zorg wezen. N-VA streeft naar het algemeen belang van de Deinzenaars en naar de installatie van een sneeuwtelefoon!

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is