N-VA voert actie voor veiliger verkeer

Op 5 september 2013, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid

De N-VA van Deinze voerde woensdag aan de schoolpoorten in het centrum van Deinze actie voor een veiliger verkeerssituatie.

De N-VA stelde tezelfdertijd een website voor waarop de inwoners onveilige verkeerssituaties kunnen melden.

Tijdens hun rondgang botsten de N-VA'ers op de vele ouders die hun kinderen, ondanks parkeerverbod, kwamen afhalen aan de schoolpoorten in de Kaaistraat en het Emiel Clausplein.

'Sinds jaren kent Deinze grote verkeersproblemen die maar niet opgelost geraken', zeggen Ronny Vermeulen en senator Sabine Vermeulen.

'De opmaak van het vorige mobiliteitsplan, gestart in 1999 en goedgekeurd in 2006, duurde veel te lang. Verschillende studies en enquêtes tonen aan dat Deinze slecht scoort wat betreft fiets- en voetpaden, die best een opfrisbeurt kunnen gebruiken. Met onze website www.veiligverkeerdeinze.be kunnen bewoners gebreken en onveilige situaties in hun wijk of buurt melden.'

'Op deze manier worden de burgers meer betrokken bij het beleid en geef je hen een forum waar ze spontaan en op een eenvoudige manier een probleem kunnen signaleren', zegt Piet Noë. 'Verkeersonveilige situaties kunnen bijvoorbeeld oversteekplaatsen, parkeerproblemen en overdreven snelheid zijn. De N-VA pleit in Deinze ook voor een goede samenwerking met de politie. Zo kan aan de hand van een rapport uitgekeken worden hoe bepaalde verkeersongevallen kunnen vermeden worden.' (jdv)

JOHN DE VLIEGER ■

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is