N-VA doet voorstellen om lokale handelaars vrij te stellen van belasting op reclamedrukwerk

Op 29 augustus 2014, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Lokale economie

handelaars in Deinze. De adviesverlenende leden van het  Economisch Forum zijn unaniem: "Er moet een vrijstelling komen voor Deinse bedrijven en zelfstandigen als ondersteunende maatregel."

Ook N-VA is  sinds de invoering op 1/1/2014 sterk gekant tegen deze belasting. Een markstudie  wijst namelijk uit dat 'een briefje in de bus' het beste reclamemiddel is en een grote troef voor klantenbinding. En de Deinse handelaar wordt nu net gestraft voor hun inspanningen, aldus N-VA en het Economisch Forum. 

"N-VA zou liefst een schrapping zien van deze nieuwe belasting. Maar dat zullen we niet verkrijgen. Er moet toch wel minstens enige redelijkheid mogelijk zijn om het reglement aan te willen passen ter ondersteuning van de lokale handelaars", zegt gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen (N-VA). 

"We weten dat een vrijstelling voor enkel en alleen de handelaars uit Deinze strijdig is met het gelijkheidsbeginsel en bijgevolg niet wettelijk. Maar een vrijstelling is wel mogelijk indien deze objectief en redelijk te verantwoorden is. Daarom vragen wij op zijn minst een aanvulling van het belastingsreglement voor  handelaars die hinder ondervinden naar aanleiding van grote infrastructuurwerken. En die openbare werken zijn talrijk in Deinze, denk maar aan de Leernsesteenweg en nu recent ook de Gaversesteenweg."

"Een andere vrijstelling die wij wensen heeft vooral tot doel de lokale handelaar met een beperkt reclamebudget te ondersteunen door hen de mogelijkheid te bieden om maximaal 2 maal per jaar belastingvrij een reclamedrukwerk met beperking in formaat te laten verspreiden. Deze vrijstelling lijkt ons ook expliciet nodig voor starters, waarbij het reclamebudget mogelijks nog kleiner is." 

Beide voorstellen werden door de N-VA voorgelegd worden op de gemeenteraad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is