N-VA dient klacht in tegen raadsbesluit borgstelling voor SK Deinze

Op 3 december 2013, over deze onderwerpen: Beleid & financiën

Op de gemeenteraadszitting van donderdag 28 november 2013 werd de borgstelling van Stad Deinze voor een lening van 250.000 euro voor de voetbalclub KMSK Deinze besproken en gestemd.
Voor de aanvang van de bespreking van het agendapunt vroeg Senator en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA) aan de voorzitter van de gemeenteraad, Annie Mervillie, of de gemeenteraadsleden Denijs Van De Weghe en Sören Van De Moortele aanwezig mochten zijn bij de bespreking en de stemming van dit agendapunt. Denijs Van De Weghe is namelijk voorzitter van KMSK Deinze en zaakvoerder van Sportfonds Deinze, dat participeert in KMSK Deinze. Sören Van De Moortele staat onder contract als voetbalspeler bij KMSK Deinze. Beide raadsleden zijn aldus betrokken met rechtstreeks belang bij KMSK Deinze.
De voorzitter van de gemeenteraad antwoordde en besliste dat beide raadsleden aanwezig mochten zijn bij de bespreking, maar niet bij de stemming.
Tijdens het debat, waar ook Denijs Van De Weghe aan deelnam, werd het gemeentedecreet door de oppositie gecontroleerd. Het decreet stelt dat het verboden is voor een gemeenteraadslid deel te nemen aan de bespreking en de stemming waarin hij een rechtstreeks belang heeft en dat het voor een gemeenteraadslid verboden is om rechtstreeks een overeenkomst te sluiten.
De N-VA-fractie dient bij de gouverneur klacht in en vraagt de schorsing van dit raadsbesluit wegens overtreding van artikel 27 van het Gemeentedecreet.
"Dat de voorzitter en schepen De Mey zich op de raadszitting wegstaken achter wat hen door de ambtenaren was geadviseerd, is allesbehalve. Op vlak van het volgen van de wet is iedereen verantwoordelijk, ook het stadsbestuur en de betrokken raadsleden", zegt Sabine Vermeulen. "De wet is er voor iedereen. Met onze klacht willen we vooral het signaal sturen dat steeds in de toekomst de decretale bepalingen nageleefd moeten worden."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is