N-VA bevraagt ontevreden bewoners Houtkantlaan

Op 10 oktober 2012, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid

N-VA organiseerde een bevraging bij de bewoners van de Houtkantlaan.

“Heel veel bewoners keuren de genomen maatregelen om de snelheid in de wijk af te remmen niet goed.”, concludeert N-VA Deinze. “De geplaatste paaltjes betekenen grote hinder, waardoor er meer gevaar bestaat voor ongevallen. Bovendien werd er met zwakke weggebruikers geen rekening gehouden. Er zijn geen voet- en fietspaden, waardoor de voetgangers en fietsers verplicht zijn de grasberm te gebruiken of te manoeuvreren tussen de paaltjes.”

“De oplossing die nu heel snel gerealiseerd werd, maakt de situatie nog onveiliger dan voorheen. De paaltjes moeten trouwens regelmatig vervangen worden, omdat ze worden kapot gereden.”, aldus de bewoners. “Om het snelle sluipverkeer af te remmen, plaatst men beter rijbaankussens of bloembakken op de rechte stukken tussen de drempels. Extra snelheidsremmers op de bestaande drempels zijn geen goede oplossing.”

De bewoners hekelen ook dat ze niet op voorhand op de hoogte waren van de genomen maatregelen. Enkele bewoners waren onaangenaam verrast toen ze bij hun thuiskomst opmerkten dat de paaltjes hun oprit blokkeerden; een euvel dat in allerijl verholpen moest worden. Nog eens een bewijs dat inspraak een belangrijk aandachtspunt moet worden voor de volgende legislatuur.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is