Landschapsbeheersplan voor ‘De Blekerij’ in Deinze goedgekeurd

Op 28 september 2012, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw

Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, heeft het landschapsbeheersplan voor het unieke landschap van ‘De Blekerij’ in Deinze goedgekeurd. ‘De Blekerij’, een waardevol hooiland, ligt in het stroomgebied van de Leie, in de vallei van de Zeverenbeek ten westen van Zeveren. Dit landschapsbeheersplan voorziet in het behoud en het herstel van dit historisch hooiland. Het volledige landschap wordt beheerd door Natuurpunt Beheer vzw.

 “Het landschapsdecreet voorziet in de mogelijkheid om voor beschermde landschappen een landschapsbeheersplan op te stellen,” aldus minister Bourgeois.  “Dat beheersplan legt in detail de acties vast die noodzakelijk zijn voor een gepast beheer van de erfgoedwaarden en kenmerken van het beschermde landschap, en dit voor een periode van 27 jaar.”

Dankzij dit landschapsbeheersplan kan de eigenaar aanspraak maken op een landschapspremie(max. 70% van de geraamde kostprijs) voor het uitvoeren van onderhouds – ofinstandhoudingswerkzaamheden die in het plan zijn opgenomen, in plaats van de onderhoudspremie van 40% van de geraamde kostprijs, met een maximum van 20.000 euro, waarop hij voor het beschermd landschap al recht had.

Het gebied wordt gekenmerkt door een historisch hooilandbeheer met een stelsel van greppels waar in de 14de en 15de eeuw het linnen werd gebleekt. Het is nu een uiterst waardevol hooiland met onder andere orchideeën, de grote ratelaar en de koekoeksbloem. Een deel van het gebied is bos geworden. Het landschapsbeheerplan voorziet in het behoud en herstel van dit historisch hooiland.

Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar wel goed te overzien vanaf de weg (Vinktstraat). Tijdens geleide wandelingen kan het gebied wel betreden worden. Er komt een informatiebord langs de weg voorzien om uitleg te verschaffen over de historiek en de belangrijke (erfgoed)waarden van ‘De Blekerij’.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is