Duurzame oplossing voor de Houtkantlaan nog niet voor morgen

Op 30 april 2013, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid

Op de laatste gemeenteraad stelde N-VA raadslid Matthias Neirynck een vraag betreffende de veiligheidssituatie in de Houtkantlaan. In deze wijk werden een tijd geleden paaltjes geplaatst om de snelheid van de automobilisten te doen afnemen. Deze maatregel is niet effectief genoeg en heeft vooral tot gevolg dat er zeer frequent paaltjes omver worden gereden. Het stadsbestuur zocht naar een duurzamere oplossing en plaatste bloembakken achter de paaltjes om dit te voorkomen.

Volgens de N-VA, die een bevraging deed van de wijk, zorgen de maatregelen in geen geval voor een verbeterde veiligheid. “Omdat de paaltjes op de kruispunten werden geplaatst, stijgt de kans op ongelukken. Nu moeten de automobilisten te ver uitwijken om de paaltjes te omzeilen. Ook voor fietsers en voetgangers is de situatie hierdoor onveiliger geworden. Dit probleem dienen we op korte of middellange termijn grondig aan te pakken”, aldus Neirynck.

Het antwoord van de burgemeester liet uitschijnen dat een oplossing op korte of middellange termijn niet aan de orde is. De burgemeester gaf wel mee dat de situatie op de lange termijn dient herbekeken te worden. “We kunnen hieruit dus afleiden dat de inspanning van de bewoners en van de N-VA niet zonder gevolg zal blijven en dat er hopelijk een duurzame oplossing in de maak is. N-VA had deze oplossing liever vroeger uitgevoerd”, besluit raadslid Matthias Neirynck.

Bron:

MN

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is