Deinzenaars krijgen geen spreektijd - N-VA-voorstel afgekeurd

Op 27 maart 2013, over deze onderwerpen: Bestuur

N-VA Deinze diende het voorstel in om een vragenhalfuurtje in te richten om de Deinzenaars de kans te geven om vragen te stellen aan de raadsleden.  In sommige gemeenten (vb. Evergem) kunnen de inwoners het woord nemen op de gemeenteraad en commissievergaderingen. In Deinze moet het aanwezige publiek in stilte aanwezig zijn.
"Participatie van de Deinzenaars is een must",  zegt Sabine Vermeulen (N-VA), "Het is belangrijk dat de bevolking op een actieve manier betrokken wordt bij de beleidsvorming. Deinze kent al deels een participatie vanuit het beleid, maar dit voorstel belicht een ander soort participatie; namelijk de participatie vanuit de bewoners zelf. Door de Deinzenaars spreekrecht te geven op de gemeenteraad stimuleert men die betrokkenheid.”
De bedoeling van het verlenen van spreektijd is  niet zozeer het uitlokken van standpunten, maar heeft eerder een informatieve waarde of het aankaarten van problemen. Het voorstel van N-VA voorziet een spreektijd van 5 minuten per spreker.
"Participatie door de Deinzenaar blijft de randvoorwaarde voor een geslaagd project en beleid. N-VA betreurt dat de meerderheid dit voorstel niet wil steunen; des te meer omdat ze in hun verkiezingsprogramma participatie hoog in het vaandel droegen en zelfs een schepen voor participatie aanstelden. Opnieuw een gemiste kans om de burger meer te betrekken." besluit Sabine Vermeulen.

Het voorstel van de N-VA-fractie:

PARTICIPATIE VAN DE BURGER - VRAGENHALFUURTJE

 §1. Om de betrokkenheid van de bevolking te stimuleren en om aan het publiek aanwezig op de gemeenteraadscommissies en gemeenteraad spreekrecht te geven, krijgt de burger de mogelijkheid om vragen te stellen aan de raadsleden. De bedoeling van het verlenen van spreektijd aan de burger is niet zozeer het uitlokken van standpunten, maar heeft eerder een informatieve waarde of het aankaarten van problemen zonder directe concrete oplossingen en standpunten te laten formuleren door het college of raadsleden.
§2. De spreektijd van een burger wordt beperkt tot maximum 5 minuten. Voorrang wordt gegeven aan vragen of tussenkomsten die vooraf schriftelijk zijn meegedeeld aan het secretariaat. Elke vraag wordt gevolgd door een korte repliek door een lid van het college of door een raadslid. Over dergelijke tussenkomsten wordt verder noch gedebatteerd, noch gestemd. Indien de burger dit wenst kan het antwoord schriftelijk achteraf opgestuurd worden.
§3. de burger die een vraag wil stellen op de gemeenteraad krijgt de mogelijkheid van de voorzitter van de gemeenteraad bij aanvang van de gemeenteraad, om 19u30, zijn of haar vraag te stellen. De maximum duurtijd is 30 minuten.
§4. de burger die een vraag wilt stellen op de gewone gemeenteraadscommissie, krijgt van de commissievoorzitter bij aanvang van de commissie de mogelijkheid om zijn of haar vraag te stellen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is