Deinse Bouwmaatschappij wil Raad van bestuur niet inkrimpen

Op 28 mei 2015, over deze onderwerpen: Deinse bouwmaatschappij

Volgens een nieuw besluit van de Vlaamse Regering mag de Raad van Bestuur van de Deinse Bouwmaatschappij op datum van 1 januari 2016 vijf tot negen leden tellen, afhankelijk van het aantal huurwoningen waarover de bouwmaatschappij beschikt. Dat betekent dat er zeven of tien bestuursleden, die allen zitpenningen ontvangen, hun mandaat zullen verliezen.

Op de laatste Algemene Vergadering van Deinse Bouwmaatschappij werd nu echter beslist om aan deze nieuwe regelgeving geen gevolg te geven en de huidige 16 leden te behouden tot het einde van de legislatuur in 2019

Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA) stelt deze keuze in vraag. “Vorig jaar kreeg de Deinse Bouwmaatschappij een evaluatierapport van ‘Wonen Vlaanderen’. Daarin staat letterlijk dat de interne werking en de financiële leefbaarheid van de Deinse Bouwmaatschappij voor verbetering vatbaar is. Als men weet dat in 2014 voor 44.000 euro aan zitpenningen werden uitgereikt en dat het opgebouwde verlies eind 2014 opgelopen is tot 373.570 euro, zou men deze nieuwe regelgeving moeten aangrijpen als maatregel voor het saneren van de financiën.”, aldus Sabine Vermeulen.

Sint-Martens-Latem, dat ook deel uitmaakt van het werkgebied van de Bouwmaatschappij, is ook niet tevreden met de beslissing. De gemeente stuurde een brief naar de gemeentebesturen van Deinze, Zulte, Nevele en De Pinte om hun standpunt te verduidelijken: de Raad van Bestuur op datum van 1/1/2016 verminderen van 16 naar 9 leden.

N-VA Deinze en het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem vinden het alvast een evidentie dat, als de Raad van Bestuur de vermindering niet doorvoert, de frequentie van het aantal vergaderingen van de Raad van Bestuur op zijn minst gehalveerd moet worden. Ze zijn het er ook over eens dat de Deinze Bouwmaatschappij concrete acties moet ondernemen die ervoor zorgen dat de financiële situatie niet verder achteruit gaat.

Sabine Vermeulen zal op de komende gemeenteraad de Deinse vertegenwoordigers ondervragen over hun beslissing: "De Deinse Bouwmaatschappij baseert zich op artikel 20 van het besluit om zich te kunnen onttrekken aan een verminderde samenstelling met uitstel tot midden 2019. Ik wil de visie weten waarom de gevraagde vermindering niet onmiddellijk wordt toegepast."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is