Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 24 augustus 2017, over deze onderwerpen: Bestuur

Via het fusiedrecreet stimuleert minister Liesbeth Homans vrijwillige fusies tussengemeenten. Zo kan een fusie van Deinzemet Nevele een mooi verhaal worden,waar alle inwoners beter van worden.Wij hameren erop dat een fusie in het belangmoet zijn van alle inwoners, en niet inhet belang van het …

Sinds de vernieuwing van de Markt klagen handelaars, bezoekers en bewoners over het tekort van parkeerplaatsen op de Markt. Foutparkeerders zijn op sommige momenten niet op 2 handen te tellen. De stad voerde een gedoogbeleid tot voor kort, maar zwaait nu plots met zeer dure parkeerboetes van 110 …

Op 29 juni 2017, over deze onderwerpen: Bestuur

Komen er binnenkort plaatsen voor mobilhomes aan de parking van de Brielmeersen in Deinze? Raadslid Ronny Vermeulen (N-VA) vroeg tijdens de gemeenteraad om gereglementeerde kampeerplaatsen voor mobilhomes in te richten op het domein. “Zo'n terrein met de nodige voorzieningen, zoals elektriciteit, …

Op 27 juni 2017, over deze onderwerpen: Bestuur, Politie - Veiligheid

De N-VA-fractie van Deinze heeft aan het stadsbestuur gevraagd om in te tekenen op BE-ALERT. "Dat is een systeem om in noodsituaties de bevolking te verwittigen via verschillende kanalen", zegt gemeenteraadslid Sabine Vermeulen. "Dit systeem kan vierentwintig uur op vierentwintig en zeven dagen op …

Op 22 juni 2017, over deze onderwerpen: Bestuur

De NMBS-parkings aan het station van Deinze raken amper gevuld. De bezettingsgraad is zelfs gedaald tot 34 procent. De Deinse oppositie en coalitiepartner Open Vld vragen om een heronderhandeling van de tarieven. "We grijpen elke kans aan om de huidige tarieven te herbekijken", zegt schepen van …

Op 6 juni 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit - verkeersveiligheid

Gemeenteraadslid Paul Soetaert (N-VA) pleit ervoor om de rijrichting van de Rijbroekstraat om te keren. "Dan is er minder risico dat fietsers aangereden worden", redeneert hij. "We hebben hier al over nagedacht, maar bij het omkeren van de rijrichting creëer je een sluiproute naar de Gaversesteenweg …