Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 20 januari 2017, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Bestuur, Lokale economie

De horecazaak in dienstencentrum Leiespiegel staat al een half jaar leeg. Begin 2016 gaf het Deinse stadsbestuur het in concessie aan drankengigant AB InBev, maar er werd voorlopig nog geen geschikte uitbater gevonden. De opening is nu voorzien op 15 mei. "De werken starten eerstdaags, we hopen deze …

Op 29 augustus 2014, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Lokale economie

De nieuw ingevoerde belasting op niet geadresseerd reclamedrukwerk valt zeer slecht bij de lokale handelaars in Deinze. De adviesverlenende leden van het  Economisch Forum zijn unaniem: "Er moet een vrijstelling komen voor Deinse bedrijven en zelfstandigen als ondersteunende maatregel." …

handelaars in Deinze. De adviesverlenende leden van het  Economisch Forum zijn unaniem: "Er moet een vrijstelling komen voor Deinse bedrijven en zelfstandigen als ondersteunende maatregel." Ook N-VA is  sinds de invoering op 1/1/2014 sterk gekant tegen deze belasting. Een markstudie  wijst namelijk …

Op 10 januari 2014, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Lokale economie

De belasting op reclamedrukwerk stijgt. Dat is ook het geval voor reclameborden en zendmasten. Onder dat reclamedrukwerk vallen de publiciteitsbladen. Raadslid en senator Sabine Vermeulen (N-VA) was het oneens met het heffen van een hogere belasting op reclamedrukwerk. "Oud papier is weer geld waard …

Op 9 juli 2013, over deze onderwerpen: Lokale economie, Ruimtelijke ordening - openbare werken

De stad Deinze heeft de aankoop van twee huizen in de Tolpoortstraat goedgekeurd. Daarmee is een nieuwe stap gezet in de stadskernvernieuwing rond de ‘Molens van Deinze’. Vier bewoners uit de Tolpoortstraat blijven zich intussen hardnekkig verzetten tegen de onteigeningen die nog nodig zijn voor het …

Op 29 mei 2013, over deze onderwerpen: Lokale economie

 In Deinze klaagt de middenstand. Dat gebeurt wel meer, maar is daar ook een reden voor? Gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA) vindt van wel. Zij ging op zoek naar cijfers die deze ontevredenheid bevestigen of ontkrachten. Een recente studie van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) …

 In Deinze klaagt de middenstand. Dat gebeurt wel meer, maar is daar ook een reden voor? Gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA) vindt van wel. Zij ging op zoek naar cijfers die deze ontevredenheid bevestigen of ontkrachten. Een recente studie van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) …

Op 22 mei 2013, over deze onderwerpen: Lokale economie

Almaar minder Deinzenaars winkelen in eigen stad. Meer nog, de stad weet ook steeds minder klanten van buitenaf aan te trekken.De voorbije twaalf jaar is de aantrekkingskracht van Deinze als winkelstad met liefst 20 procent gedaald. Dat blijkt uit een studie vande Economische Raad voor Oost …